Scroll to navigation

ECHO(1) Příručka uživatele ECHO(1)

JMÉNO

echo - zobrazí řádek textu

POUŽITÍ

echo [SHORT-OPTION]... [STRING]...
echo LONG-OPTION

POPIS

Příkaz echo vypíše zadané řetězce na standardní výstup.

-n
nevypisovat závěrečný znak nového řádku.
-e
povolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích
nepovolit interpretaci obráceným lomítkem uvozených znaků v řetězcích (výchozí nastavení)
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

Pokud byla použita volba -e , platí následující sekvence:

\\
zpětné lomítko
zvonek (BEL)
backspace
dále již nevypisovat nic
escape
nová stránka (form feed)
nový řádek (new line)
návrat vozíku (carriage return)
horizontální tabulátor
vertikální tabulátor
\0NNN
byte with octal value NNN (1 to 3 digits)
byte with hexadecimal value HH (1 to 2 digits)

POZN: Váš shell může mít vlastní verzi příkazu echo, která je obvykle upřednostněna před verzí popisovanou zde. Informace o volbách, které podporuje, by měly být uvedeny v dokumentaci shellu.

NOTE: printf(1) is a preferred alternative, which does not have issues outputting option-like strings.

AUTOR

Napsal Brian Fox a Chet Ramey.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

printf(1)

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) echo invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do češtiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Březen 2024 GNU coreutils 9.4