Scroll to navigation

ECHO(1) Polecenia użytkownika ECHO(1)

NAZWA

echo - wyświetla wiersz tekstu

SKŁADNIA

echo [KRÓTKA-OPCJA]... [NAPIS]...
echo DŁUGA-OPCJA

OPIS

Wyświetla NAPIS(Y) na standardowe wyjście.

-n
nie wypisuje kończącego znaku nowego wiersza
-e
włącza interpretowania sekwencji specjalnych z ukośnikiem
wyłącza interpretowanie sekwencji specjalnych z ukośnikiem (domyślnie)
wyświetla ten tekst i kończy pracę
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli użyto opcji -e, to rozpoznawane są następujące sekwencje specjalne:

\\
odwrotny ukośnik (backslash)
dzwonek, alarm (BEL)
backspace
kończy wypisywanie wyniku
escape
znak wysuwu strony (form feed)
znak nowego wiersza (new line)
powrót karetki
tabulacja pozioma (horizontal tab)
tabulacja pionowa (vertical tab)
\0NNN
bajt o wartości ósemkowej NNN (1 do 3 cyfr)
bajt o wartości szesnastkowej HH (1 do 2 cyfr)

UWAGA: aktualnie używana powłoka może posiadać swoją wersję echo, która z reguły przesłania wersję opisaną w niniejszym podręczniku. Proszę zapoznać się z dokumentacją używanej powłoki, aby dowiedzieć się szczegółów o obsługiwanych opcjach. Aby wywołać opisaną tu wersję, można użyć polecenia env tzn. env echo ....

UWAGA: printf(1) jest zalecaną alternatywą nie posiadającą problemów z wyświetlaniem łańcuchów przypominających opcje.

AUTOR

Napisane przez Briana Foxa i Cheta Rameya.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
O błędach tłumaczenia poinformuj przez <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2023 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

printf(1)

Pełna dokumentacja: <https://www.gnu.org/software/coreutils/echo>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) echo invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres listy dyskusyjnej manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

styczeń 2024 GNU coreutils 9.4