Scroll to navigation

dpkg-scanpackages(1) dpkg suite dpkg-scanpackages(1)

NAMN

dpkg-scanpackages - skapar indexfilerna Packages

SYNOPS

dpkg-scanpackages [flagga...] binärsökväg [överstyrningsfil [sökvägsprefix]] > Packages

BESKRIVNING

dpkg-scanpackages går genom ett träd av Debianbinärpaket och skapar en Packages-fil, som apt(8), dselect(8) osv. använder för att berätta för användaren vilka paket som kan installeras. Dessa Packages-filer är desamma som de som finns på Debianarkivspeglar och cd-rom:ar. Du kan använda dpkg-scanpackages själv för att skapa en katalog med lokala paket att installera på en klase maskiner.

Observera: Om du vill läsa den skapade Packages-filen med apt(8) måste du antagligen komprimera filen med xz(1) (vilket skapar filen Packages.xz), bzip2(1) (vilket skapar filen Packages.bz2) eller gzip(1) (vilket skapar filen Packages.gz). apt(8) ignorerar okomprimerade Packages-filer, förutom vid lokal åtkomst (dvs. file://-källor).

binärsökväg är namnet på trädet med binärpaketen som ska hanteras (till exempel contrib/binary-i386). Det är bäst att skapa den relativt till roten på Debianarkivet eftersom alla Filename-fält i den skapade Packages-filen kommer inledas med strängen.

överstyrningsfil är namnet på en fil som ska läsas in och som innehåller information om hur paketet passar in i distributionen (filen kan vara komprimerad sedan dpkg 1.15.5); se deb-override(5).

sökvägsprefix är en frivillig sträng som läggs till i början i filnamnsfältet.

Om mer än en version av ett paket upptäcks kommer endast den senaste att tas med i utdata. Om de har samma version och bara skiljer i arkitektur kommer bara den första som hittas att användas.

FLAGGOR

Sök efter *.typ-paket, i stället för *.deb.
Läs fil för att hitta ytterligare överstyrningar (filen kan vara komprimerad sedan dpkg 1.15.5). Se deb-extra-override(5) för mer information om dess format.
Använd ett mönster som består av *_all.deb och *_arkitektur.deb istället för att söka efter alla deb-arkiv.
Skapar bara filhashar för den angivna kommaavdelade listan (sedan dpkg 1.17.14). Förval är att generera alla hashar som stöds. Värden som stöds är: md5, sha1, sha256.
Ta med alla paket som hittas i utdata.
Lägg till ett X-Medium-fält som innehåller värdet idsträng (sedan dpkg 1.15.5). Fältet är nödvändigt om du vill generera Packages.cd-filer som kan användas med dselect:s media-åtkomstmetod.
-?, --help
Visar hjälpskärm och avslutar.
Visar version och avslutar.

MILJÖVARIABLER

Väljer färgläge (sedan dpkg 1.18.5). För närvarande godtas följande värden: auto (förval), always och never.
Om satt, används för att bestämma om lokalt språkstöd ska aktiveras, även känt som internationaliseringsstöd (eller i18n) (sedan dpkg 1.19.0). Tillåtna värden är: 0 och 1 (förval).

DIAGNOSTIK

dpkg-scanpackages skriver ut de vanliga självförklarande felen. Det varnar även om paket ligger i fel katalog har dubbletter, har ett Filename-fält i sin control-fil, saknas från överstyrningsfilen, eller har substitueringar utan effekt skrivna av paketansvariga.

SE ÄVEN

dpkg(1), dselect(1), deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scansources(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2022-07-01 1.21.9