Scroll to navigation

deb-extra-override(5) dpkg suite deb-extra-override(5)

NAMN

deb-extra-override - Debianarkivets extra överstyrningsfil

SYNOPS

override

BESKRIVNING

Även om det mesta av informationen om ett binär-/källkodspaket finns i control-/.dsc-filen så kan allt överstyras när det exporteras till Packages-/Sources-filer. Den extra override-filen innehåller dessa överstyrningar.

Den extra override-filen har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer är tillåtna (markeras med ett #).

paket fältnamn värde

paket är namnet på binär-/källkodspaketet

fältnamn är namnet på fältet som överstyrs.

värde är värdet som ska läggas in i fältet. Det kan innehålla blanksteg då raden delas upp i maximalt tre kolumner vid tolkning.

De extra override-filer som används för att skapa den officiella listan över paket (Packages) finns i indices-katalogen på alla Debianspeglar.

SE ÄVEN

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.

2023-02-25 1.21.21