Scroll to navigation

dpkg-scanpackages(1) dpkg suite dpkg-scanpackages(1)

NAAM

dpkg-scanpackages - Packages-indexbestanden maken

OVERZICHT

dpkg-scanpackages [optie...] pad-binair-pakket [override-bestand [pad-prefix]] > Pakketten

BESCHRIJVING

dpkg-scanpackages sorts through a tree of Debian binary packages and creates a Packages file, used by apt(8), dselect(1), etc, to tell the user what packages are available for installation. These Packages files are the same as those found on Debian archive sites and media discs. You might use dpkg-scanpackages yourself if making a directory of local packages to install on a cluster of machines.

Note: If you want to access the generated Packages file with apt(8) you will probably need to compress the file with xz(1) (generating a Packages.xz file), bzip2(1) (generating a Packages.bz2 file) or gzip(1) (generating a Packages.gz file). apt(8) ignores uncompressed Packages files except on local access (i.e. file:// sources).

pad-binair-pakket is de naam van de boom met binaire pakketten die verwerkt moet worden (bijvoorbeeld contrib/binary-i386). Het is best om dit relatief te maken ten opzichte van de basismap van het Debian-archief, omdat elk Filename-veld uit het nieuwe Packages-bestand met die tekenreeks zal beginnen.

override-file is the name of a file to read which contains information about how the package fits into the distribution (the file can be compressed since dpkg 1.15.5); see deb-override(5).

padprefix is een facultatieve tekenreeks die voorgevoegd moet worden in de Filename-velden.

Indien meer dan één versie van een pakket aangetroffen wordt, wordt enkel het recentste opgenomen in de uitvoer. Indien ze hetzelfde versienummer hebben en enkel qua architectuur van elkaar verschillen, wordt het pakket dat eerst aangetroffen wordt, gebruikt.

OPTIES

Zoeken naar pakketten van het type *.type in plaats van naar pakketten van het type *.deb.
Scan file to find supplementary overrides (the file can be compressed since dpkg 1.15.5). See deb-extra-override(5) for more information on its format.
Een patroon gebruiken dat bestaat uit *_all.deb en *_arch.deb in plaats van te zoeken naar alle deb-bestanden.
Enkel bestandshashes genereren voor de opgegeven lijst van algoritmen, onderling gescheiden door komma's (sinds dpkg 1.17.14). Standaard worden ze voor alle momenteel ondersteunde algoritmen gemaakt. Ondersteunde waarden: md5, sha1, sha256.
Alle gevonden pakketten opnemen in de uitvoer.
Een veld X-Medium toevoegen dat de waarde ID-tekenreeks heeft (sinds dpkg 1.15.5). Dit veld is nodig als u Packages.cd-bestanden wilt genereren voor gebruik door de toegangsmethode media van dselect.
-?, --help
Info tonen over het gebruik en afsluiten.
De versie tonen en afsluiten.

OMGEVING

Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen worden zijn: auto (standaard), always en never.
Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

DIAGNOSTIEK

dpkg-scanpackages gebruikt de gangbare foutberichten die op zich duidelijk zijn. Het waarschuwt ook voor pakketten die zich in de verkeerde map bevinden, die dubbel voorkomen, die in hun control-bestand een Filename-veld hebben, die in het override-bestand ontbreken of waarvoor een vervanging van pakketonderhouder niet geëffectueerd wordt.

ZIE OOK

dpkg(1), dselect(1), deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scansources(1).

2023-10-30 1.22.1