Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]


Starta huvudanvändargränssnittet i calibre och lägg till e-boken på path_to_ebook till databasen. Du kan också ange webbadresser i calibre för att utföra olika åtgärder än att bara lägga till böcker. Till exempel:

calibre://view-book/test_bibliotek/1842/epub

Öppnar boken med id 1842 i EPUB-format från biblioteket "test_bibliotek" i calibre e-bokvisaren. Biblioteksnamn är bibliotekens mappnamn med mellanslag ersatta med understrykningar. En fullständig beskrivning av de olika webbadressbaserade åtgärderna finns i användarhandboken.

När du skickar argument till calibre som har mellanslag i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--detach
Koppla från kontrollera-terminalen, om någon (Linux endast)

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--ignore-plugins
Ignorera anpassad insticksmodul, användbart om du har installerat en insticksmodul som hindrar calibre från att starta

--no-update-check
Sök inte efter uppdateringar

--shutdown-running-calibre, -s
Orsakar att en körande calibre-instans avslutas, om någon körs. Observera att om det finns pågående jobb kommer de att avbrytas tyst, så använd med försiktighet.

--start-in-tray
Starta minimerad till systemfältet.

--verbose, -v
Ignoreras, ska inte användas. Närvarande endast för arvsskäl

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

--with-library
Använd biblioteket som ligger på den angivna sökvägen.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
April 19, 2021 5.16.1