Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [options] [path_to_ebook or calibre url ...]


Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e-book at path_to_ebook to the database. You can also specify calibre URLs to perform various different actions, than just adding books. For example:

calibre://view-book/test_library/1842/epub

Will open the book with id 1842 in the EPUB format from the library "test_library" in the calibre E-book viewer. Library names are the folder names of the libraries with spaces replaced by underscores. A full description of the various URL based actions is in the User Manual.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

Vis denne hjælpetekst og afslut

Ignore custom plugins, useful if you installed a plugin that is preventing calibre from starting

Check ikke efter opdateringer

Får en, hvis nogen, kørende instans af Calibra til at stoppe. Bemærk at hvis der er igangværende opgaver, så vil de blive afsluttet i stilhed, så brug med forsigtighed

Start minimeret til systembakken.

Ignoreret, brug den ikke. Kun til stede for baglæns kompatibilitet

vis programmets version og afslut

Anvend biblioteket placeret på den specificerede sti.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

November 24, 2023 7.1.0