Scroll to navigation

CALIBRE(1) calibre CALIBRE(1)

NAME

calibre - calibre

calibre [volby] [cesta_k_eknize nebo url calibre...]


Spustí hlavní grafické uživatelské rozhraní Calibre a volitelně přidejte e-knihu v cestě_k_eknize do databáze. Můžete také zadat adresy URL Calibre pro provádění jednotlivých různých akcí, než jen přidávání knih. Například:

calibre://view-book/testovací_knihovna/1842/epub

Ro otevře knihu s ID 1842 ve formátu EPUB z knihovny „testovací_knihovna“ v Prohlížeči e-knih Calibre. Názvy knihoven jsou názvy složek knihoven s mezerami nahrazenými podtržítky. Úplný popis různých akcí založených na URL naleznete v Uživatelské příručce.

Kdykoliv předáváte parametry pro calibre, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

Odpojit od řídícího terminálu, pokud nějaký je (pouze pro Linux)

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

Ignorovat vlastní moduly. Užitečné, pokud jste nainstalovali modul, který brání Calibre ve spuštění.

Nekontrolovat aktualizace

Způsobí vypnutí spuštěných instancí Calibre. Pamatujte, že pokud máte spuštěné úlohy, budou bez upozornění přerušeny, takže to používejte opatrně.

Spustit minimalizované do hlavního panelu systému.

Ignorováno, nepoužívejte. Přítomno pouze z historických důvodů

zobrazit číslo verze programu a ukončit

Použít knihovnu umístěnou v zadané cestě.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

února 09, 2024 7.5.1