Scroll to navigation

diff(1) Kullanıcı Komutları diff(1)

İSİM

diff - iki dosya arasındaki farklılıkları bulur

KULLANIM

diff [ seçenekler ] 1.dosya 2.dosya

AÇIKLAMA

diff, en basit tabiri ile, iki farklı dosyanın içeriğini karşılaştırır. Dosya ismi olarak - verilmişse, diff standart girdiyi okur. Özel bir durum olarak, diff - - şeklinde komut kullanımı, standart girdi ile bir kopyasını karşılaştırır.

Şayet 1.dosya bir dizin ve 2.dosya değilse, diff komutu, 1.dosya ile verilen dizin içindeki 2.dosya ile aynı isimli dosyayı karşılaştırır; bu durum tersi için de geçerlidir. Dizin olmayan dosya mutlaka - olmalıdır.

Şayet her iki girdi de dizin ise, diff, alfabetik sıra ile, eşleşen bütün dosyaları karşılaştırır. Bu karşılaştırma alt dizinlerde yapılmaz. Şayet alt dizinlerdeki dosyalarında karşılaştırılmasını -r veya -recursive seçeneğini belirtmeniz gerekir. diff, asla bir dizinin asıl içeriğini bir dosyaymış gibi karşılaştırmaz. Standart girdi isimsiz olduğundan, tamamen tanımlanmış bir dosyaya standart girdi muamelesi yapılmaz ve "aynı isimli dosya" fikri buraya uygulanamaz.

diff seçenekleri - ile başlar. Bu nedenle 1.dosya ve 2.dosya isimleri - ile başlayamaz. Bunun yanında, -- şeklinde kullanım ile bu sorunu aşabilirsiniz. -- işaretinden sonra gelen argümanlar - ile başlasa bile dosya ismi olarak değerlendirilir.

Seçenekler

Aşağıda, GNU diff'in kabul ettiği bütün komutların bir özetini bulacaksınız. Pek çok seçenek iki eşdeğer isme sahiptir. Birincisi - ile başlayan tek bir harften oluşur, diğeri ise -- ile başlayan uzun bir isimden meydana gelmektedir. Çok sayıda tek harfli seçenek (bir argüman almadıkça), -ac gibi yanyana yazılabilir: -ac, -a ve -c anlamına gelir. Uzun isimli seçenekler de başlangıçtan itibaren kendilerinden başka bir seçenekle karışmayacak şekilde kısaltılarak kullanılabilirler. Köşeli parantezler içindeki argümanlar, gerekli değilse verilmeyebileceği anlamına gelir.

Dosya içeriğin tamsayı cinsinden satır sayısı (-5 gibi belirtilir). Bu seçenek kendi başına bir çıktı biçimi tanımlamaz. -c veya -u ile birlikte kullanılmadığı sürece bir etkisi yoktur. Bu seçenek eskidir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır olması gerekir.

Metin dosyası olmasalar bile, bütün dosyaları metin dosyaları olarak kabul eder ve onları satır satır karşılaştırır.

Karşılaştırmada ara boşluklarındaki farklar dikkate alınmaz.

Karşılaştımada boş satırlardaki farklar dikkate alınmaz.

Bağlamsal çıktı biçimi kullanılır.

Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek bağlamsal çıktı biçimi kullanılır. satır_sayısı belirtilmezse üç satır gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır olması gerekir.

Her iki dosyadaki if-then-else biçimindeki farklı satırları içeren satır gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

En küçük değişikliği bile bulmak için algoritma değiştirilir. Bu seçenek diff'in yavaş çalışmasına (bazan oldukça yavaş) sebep olur.

isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış if-then-else biçimli çıktı üretir.

Çıktıyı bir ed betiği olarak üretir.

Çıktı bir ed betiği gibi karışık olur ancak farklar dosyadaki sırasına uygun çıktılanır.

Bağlamsal veya tekilleştirilmiş biçimde, her bir değişiklik parçası için, önceki satırdan düzifd ile eşleşen kısmı gösterir.

Bu seçenek herhangi bir etkiye sahip değildir, Unix uyumluluğu için vardır.


Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.

Farklılıklardan önceki ortak satırların son satır_sayısı satırını ve farklılıklardan sonraki ortak satırların ilk satır_sayısı satırını iptal etmez.

Büyük ve küçük harf kullanımından kaynaklanan farklar gözönüne alınmaz, aynı kabul edilir.

isim önişlemci makrosunun koşullarına uygun olarak katıştırılmış if-then-else biçimli çıktı üretir.

düzifd ile eşleşen satırlar diğer dosyada olsa da olmasada yok sayılır.

Satırları karşılaştırırken boş satırları yoksayar.

Çıktıyı sayfalamak için pr komutundan geçirir.

Bağlamsal ya da tekilleştirilmiş biçimli başlıklarda dosya ismi yerine etiket kullanılır.

Yanyana çıktılama biçiminde iki ortak satırdan sadece soldakini basar.

if-then-else biçimli tüm girdi satırlarını çıktılarken biçim kullanılır.

RCS biçimli çıktı verir; her komutun etkilenen satır sayısını belirtmesi dışında -f ile aynıdır.

Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece tek bir dizin içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi boş olarak, varmış gibi kabul eder.

İkinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

İkinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını çıktılarken biçim kullanılır.

Birinci dosyadaki if-then-else biçimli girdi satırı gruplarını çıktılarken biçim kullanılır.

Birinci dosyadaki if-then-else biçimli bir girdi satırını çıktılarken biçim kullanılır.

Her bir değişikliğin hangi C işlevi içinde olduğunu gösterir.

Dizinleri karşılaştırırken, bir dosyanın sadece ikinci dizin içinde bulunduğu durumlarda; bu dosyayı diğer dizin içinde de, içi boş olarak, varmış gibi kabul eder.

Dosyalar farklıysa sadece raporlar, farkları bulmaz.

Dizinleri karşılaştırırken, bulunan bütün alt dizinlerin içindekileri de karşılaştır.


Dosyalar aynıysa raporlar.

Dizinleri karşılaştırırken, dosya ile belirtilen dosyadan başlar. Böylece yarıda kalmış bir kıyaslamayı devam ettirebilirsiniz.

Tüm terimleri dosya ile karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

dosyayı tüm terimlerle karşılaştırır. dosya bir dizin olabilir.

sdiff'e yardım için ek bilgiler basar. sdiff, bu bilgileri diff'i çalıştırırken kullanır. Bu seçenek, kullanıcıların doğrudan kullanması için tasarlanmamıştır.

Yan yana çıktı biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.


Girdi dosyalarındaki sekmelerin eşitliğini sağlamak için; çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.


Normal ya da bağlamsal biçimdeki bir satırın metninden önceki boşlukları sekmelerle değiştirir. Böylece, satırların sekmelerle hizalanarak düzgün görünmesi sağlanır.

Tekilleştirilmiş dosya biçimi kullanılır.

Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak satır grubunu biçim biçiminde çıktılar.

Her iki dosyadan da alınmış if-then-else biçimindeki bir ortak satırı biçim biçiminde çıktılar.

Bağlamın satır_sayısı satırı gösterilerek tekilleştirilmiş çıktı biçimi kullanılır. satır_sayısı belirtilmezse üç satır gösterilir. patch komutunun düzgün çalışması için içerikte en az iki satır olması gerekir.

diff'in sürüm numarasını basar.


Satırları karşılaştırırken boşlukları atlar.

Yanyana çıktı biçiminde krk_sayısı ile belirtilen genişlikte sütunlar kullanılır.

Dizinleri kıyaslarken, şablon ile eşleşen sahip alt dizinleri ve dosyaları yoksayar.

Dizinleri kıyaslarken, dosya içindeki şablonlar ile eşleşen sahip alt dizinleri ve dosyaları yoksayar.

Yan yana çıktı biçimi kullanılır.

İLGİLİ BELGELER

cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1)), pr(1), sdiff(1).

ÇIKIŞ DURUMU

Çıkış durumu olarak 0'ın anlamı, hiçbir farklılık bulunamadığıdır. Bazı farklılıkların olduğu durumlarda 1 ile çıkar. Şayet 2 ile çıkarsa, bir sorun var demektir.

ÇEVİREN

Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

22 Eylül 1993 GNU Araçları