Scroll to navigation

DIFF(1) Brugerkommandoer DIFF(1)

NAVN

GNU diff - ammenlign filer linje for linje

SYNOPSIS

diff [TILVALG]... FILER

BESKRIVELSE

Sammenlign filer linjevis.

Obligatoriske argumenter til lange flag er også obligatoriske for de korte.

udskriv en almindelig diff (forvalg)
angiv kun når filerne er forskellige
rapporter hvis to filer er ens
udskriv ANTAL (normalt 3) linjer med kopieret kontekst
udskriv højst ANTAL (normalt 3) linjer forenet kontekst
udskriv et ed-script
udskriv en diff i RCS-format
udskriv i to kolonner
udskriv højst ANTAL (normalt 130) søjler
vis kun venstre kolonne af fælles linjer
vis ingen fælles linjer
vis hvilken C-funktion hver ændring er i
-F, --show-function-line=RE
vis den seneste linje der matcher RE
brug MÆRKAT frem for filnavn og tidsstempel (kan gentages)
lav tabulatorer om til mellemrum i output
få tabulatorer på linje ved at forudstille en tabulator
tabulatorstop for hver ANTAL (normalt 8) kolonner
intet mellemrum eller tabulator før tomme ud-linjer
led uddata gennem "pr" for at sideinddele det
sammenlign alle fundne underkataloger rekursivt
følg ikke symbolske lænker
-N, --new-file
behandl manglende filer som var de tomme
behandl manglende førstefiler som var de tomme
ingen forskel på store og små bogstaver ved
sammenligning af filnavne
skeln mellem store og små bogstaver ved sammenligning af filnavne
udelad filer, det matcher MØNSTER
udelad filer, der matcher ethvert mønster i FIL
start med FIL, når der sammenlignes kataloger
sammenlign FIL1 med alle operander; FIL1 må godt være et katalog
sammenlign alle operander med FIL2. FIL2 må godt være et katalog
ignorer versalforskelle i filindhold
-E, --ignore-tab-expansion
ignorer ændringer, der skyldes tabulatoromsætning
ignorer blanke tegn ved linjens afslutning
ignorer ændringer i mængden af blanke tegn
ignorer alle blanke tegn
ignorer ændringer med kun tomme linjer
ignorer ændringer, hvis linjer alle matcher MØNSTER
behandl alle filer som tekst
fjern afsluttende vognretur i inddata
udskriv flettet fil med "#ifdef NAVN"-differ
formater GTYPE-inputgrupper med GFMT
formater alle inputlinjer med LFMT
formater LTYPE-inputlinjer med LFMT
Disse formattilvalg giver finkontrol over udskriften af diff, og
generaliserer -D/--ifdef.
GTYPE er LTYPE eller "changed" (ændret).
GFMT (kun) må indeholde:
%<
linjer fra FIL1
%>
linjer fra FIL2
%=
linjer både i FIL1 og FIL2
%[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}BOGSTAV
printf-angivelse for BOGSTAV
BOGSTAVer er som følger for ny gruppe, eller som små bogstaver for gammel gruppe:
første linjenummer
sidste linjenummer
antal linjer = L-F+1
F-1
L+1
%(A=B?T:E)
hvis A lig med B så T, ellers E
LFMT (kun) må indeholde:
%L
indhold af linje
%l
indhold af linje, undtagen eventuelt følgende linjeskift
%[-][BREDDE][.[PRÆC]]{doxX}n
printf-angivelse for inputlinjenummer
GFMT og LFMT kan begge indeholde:
%%
%
%c'C'
tegnet C
%c'\OOO'
tegnet med oktalkode OOO
tegnet C (andre tegn repræsenterer sig selv)
grundigt forsøg på at finde et mindre antal ændringer
behold ANTAL linjer af fælles præfiks og suffiks
antag store filer og mange spredte, små ændringer
farv udskriften; NÅR kan være »never«, »always« eller »auto« (standard)
farverne der skal bruges sammen med --color; PALET er en kolon-adskilt liste af terminfo-egenskaber
vis denne hjælpetekst og afslut
vis versionsinformation og afslut

FILER er "FIL1 FIL2" eller "KATALOG1 KATALOG2" eller "KATALOG FIL" eller "FIL KATALOG". Hvis --from-file eller --to-file er givet, er der ingen restriktioner på FILer. Såfremt en FIL er "-", læses fra standard-ind. Slutstatus er 0 hvis inddata er ens, 1 hvis ikke, og 2 hvis der er problemer.

FORFATTER

Skrevet af Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman og Len Tower.

FEJLRAPPORTER

Raporter programfejl på engelsk til <bug-diffutils@gnu.org>.
Hjemmeside for GNU diffutils: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
Generel hjælp til GNU-programmer: <https://www.gnu.org/gethelp/>

OPHAVSRET

Ophavsret © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller nyere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er et frit program: du kan frit ændre og videredistribuere det. Der gives INGEN GARANTI, i den grad som loven tillader dette.

SE OGSÅ

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), sdiff(1), patch(1)

Hele dokumentationer for diff bliver vedligeholdt som en Texinfo-manual. Hvis info og diff programmerne er korrekt installeret på din maskine vil komandoen

info diff

give dig adgang til den fulde manual.

OVERSÆTTELSE

Oversættere af denne manual til dansk Joe Hansen <joedalton2@yahoo.dk>

Denne oversættelse er gratis dokumentation; læs GNU General Public License version 3 eller nyere for ophavsretbetingelser. Der er INGEN ANSVAR.

Hvis du støder på fejl i oversættelsen af ​​denne vejledning, skal du sende en besked til debian-l10n-danish@lists.debian.org.

december 2018 diffutils 3.7