Scroll to navigation

DIFF(1) Kullanıcı Komutları DIFF(1)

İSİM

diff - dosyaları satır satır karşılaştırır

KULLANIM

[SEÇENEK]... DOSYALAR

AÇIKLAMA

DOSYALARı satır satır karşılaştırır.

Uzun seçeneklerdeki zorunlu girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

Seçenekler

Normal diff çıktılar (öntanımlı)

Sadece dosyalar farklı olduğunda çıktı üretir.

İki dosya aynı ise bunu bildirir.

Bağlamın SAYI (belirtilmezse 3) satırının gösterildiği bağlamsal çıktı biçimi kullanılır.

Bağlamın SAYI (belirtilmezse 3) satırının gösterildiği tekilleştirilmiş çıktı biçimi kullanılır.

Çıktıyı bir ed(1) betiği olarak üretir.

RCS biçimli çıktı üretir.

2 sütunlu çıktı biçemi kullanılır.

Çıktı genişliği en fazla SAYI (belirtilmezse 130) karakter olur.

Yanyana çıktılama biçiminde ortak satırlardan sadece soldakini basar.

Yanyana çıktılama biçiminde ortak satırlar çıktılanmaz.

Her değişikliğin hangi C işlevi içinde olduğunu gösterir.

İFADE ile eşleşen en son satırı gösterir.

Dosya ismi ve zaman damgası yerine YAFTA kullanılır (yinelenebilir).

Çıktılarken sekmeleri boşluklara çevirir.

Her satırın metninden önceki boşlukları sekmelerle değiştirir. Böylece, satırların sekmelerle hizalanarak düzgün görünmesi sağlanır.

SAYI (belirtilmezse 8) karakterlik sekmeler kullanılır.

Boş çıktı satırlarından önce sekme ve boşluklar basılmaz.

Çıktıyı sayfalamak için pr(1) komutundan geçirir.

Dizinleri karşılaştırırken, bulunan bütün alt dizinlerin içindekileri de karşılaştır.

Sembolik bağlar izlenmez.

Olmayan dosyayı, içi boş dosya olarak ele alır.

Olmayan ilk dosyalar, içi boş dosya olarak ele alınır.

Dosya isimleri karşılaştırılırken harf büyüklüğü önemsenmez.

Dosya isimleri karşılaştırılırken harf büyüklüğü dikkate alınır.

KALIP ile eşleşen dosyaları yoksayar.

DOSYA içindeki kalıplarla ile eşleşen dosyaları yoksayar.

Dizinleri karşılaştırırken, DOSYA ile başlar.

Tüm terimleri DOSYA1 ile karşılaştırır. DOSYA1 bir dizin olabilir.

DOSYA2’yi tüm terimlerle karşılaştırır. DOSYA2 bir dizin olabilir.

Dosyaların içinde harf büyüklükleri önemsenmez.

Sekme genişletmesinden kaynaklanan değişiklikler önemsenmez.

Satır sonundaki boşluklar önemsenmez.

Boşluk miktarındaki değişiklikler önemsenmez.

Boşluklar önemsenmez.

Boş satırlar dikkate alınmaz.

KALIP ile eşleşen satırlardaki değişiklikler yok sayılır.

Bütün dosyalar metin dosyası olarak kabul edilir.

Girdideki satırbaşı karakterlerini ayıklar.

#ifdef İSİM’ farklarıyla birleştirilmiş dosya çıktılar.

GTYPE girdi gruplarını GFMT ile biçemler.

Tüm girdi satırlarını LFMT ile biçemler.

LTYPE girdi satırlarını LFMT ile biçemler.

Bu biçem seçenekleri, -D/--ifdef’i genelleştirerek diff çıktısı üzerinde ayrıntılı denetim sağlar:
LTYPE ’old’, ’new’, veya ’unchanged’ olabilir.
GTYPE ise ’old’, ’new’, ’unchanged’ veya ’changed’ olabilir.

GFMT sadece şunları içerebilir:

%<
DOSYA1deki satırlar

%>
DOSYA2deki satırlar

%=
DOSYA1 ve DOSYA1deki ortak satırlar

[-][GNŞLK][.[HSYT]]{doxX}HARF
HARF için printf tarzı belirtim.
HARFler yeni grup için büyük, eski grup için küçük harflidir:

F   İlk satır numarası
L   Son satır numarası
N   L-F+1 satırın numarası
E   F-1
M   L+1

%(A=B?T:E)
A eşittir B ise T değilse E

LFMT sadece şunları içerebilir:

%L
Satır içeriği

%l
Satır sonu karakteri olmaksızın satır içeriği

%[-][GNŞLK][.[HSYT]]{doxX}n
Girdi satır numarası için printf tarzı belirtim.

GFMT ve LFMT şunları içerebilir:

%%
%

%c’C’
Tek bir C karakteri

%c’\OOO’
Sekizlik kodu OOO olan karakter

Karakterin kendisi

En küçük değişikliği bile bulmak için zor yolu dener.

Farklılıklardan önceki ortak satırların son SAYI satırını ve farklılıklardan sonraki ortak satırların ilk SAYI satırını iptal etmez.

Pek çok küçük değişikliğe sahip büyük dosyaların karşılaştırılmasında işlemini hızlandırmak için buluşsal yöntemler (heuristics) kullanılır.

Renkli çıktı üretir. KOŞUL ’never’, ’always’ veya ’auto’ olabilir. Belirtilmezse ’auto’ öntanımlıdır.

Renkli çıktı etkinse PALET ile belirtilen renkler kullanılır. PALET ’:’ ayraçlı terminfo yetenekleridir.

Yardım metnini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

DOSYALAR yerine ’DOSYA1 DOSYA2’, ’DİZİN1 DİZİN2’, ’DİZİN DOSYA’ veya ’DOSYA DİZİN’ belirtilebilir. --from-file veya --to-file belirtilmişse DOSYA(lar) için hiçbir sınırlama yoktur. DOSYA olarak ’-’ verilmişse standart girdi okunur. Girdiler aynı ise çıkış durumu 0, farklıysa 1, sorun varsa 2’dir.

YAZAN

Paul Eggert, Mike Haertel, David Hayes, Richard Stallman ve Len Tower tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

Yazılım hataları için: <bug-diffutils (at) gnu.org>
GNU diffutils sayfası: <https://www.gnu.org/software/diffutils/>
GNU yazılımları yardımı için: <https://www.gnu.org/software/gethelp.html>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

wdiff(1), cmp(1), diff3(1), ed(1), patch(1)), pr(1), sdiff(1).

diff komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. info ve diff yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,

info diff

komutu ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

ÇEVİREN

© 2003 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Ağustos 2021 GNU diffutils 3.8