Scroll to navigation

TOUCH(1) Brukerkommandoer TOUCH(1)

NAVN

touch - change file timestamps

OVERSIKT

touch [VALG]... FIL...

BESKRIVELSE

Oppdater tilgangs- og endringstidspunkt for valgte FIL(er) til nåtid.

Hvis en argumentert FIL ikke eksisterer, opprettes den med mindre -c eller -h er valgt.

En argumentstreng som lyder «-» behandles spesielt, og ber touch om å endre tidsverdier på fil(er) i henhold til standardutdata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Bare endre tilgangstid.
Ikke opprett filer.
Tolk STRENG, og bruk den som tidspunkt i stedet for nåtid.
(ignorert)
Endre symbolske lenker i stedet for lenkemålene deres (dette er bare nyttig på systemer som støtter endring av tider på symbolske lenker).
Bare endre endringstid.
Bruk tidspunktene for denne fila, i stedet for nåtid.
Bruk [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] i stedet for nåtid.
Endre valgt tid: ORD er «access», «atime» eller «use» (tilsvarer -a»); ORD er «modify» eller «mtime» (tilsvarer -m).
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

Merk at valgene -d og -t godtar ulike tids- og datoformat.

DATE STRING

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

OPPHAVSMANN

Skrevet av Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie og Randy Smith.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
eller lokalt: info '(coreutils) touch invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32