Scroll to navigation

TOUCH(1) Opdrachten voor gebruikers TOUCH(1)

NAAM

touch - change file timestamps

SAMENVATTING

touch [OPTIE]... BESTAND...

BESCHRIJVING

Stelt de toegangs- en wijzigingstijden van elk BESTAND op de huidige tijd.

Elk BESTANDsargument dat niet bestaat wordt als een leeg bestand aangemaakt, tenzij -c of -h wordt meegegeven.

Het BESTANDsargument '-' wordt speciaal behandeld: het zorgt ervoor dat 'touch' de tijdsstempels van het bestand verbonden met standaarduitvoer wijzigt.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-a
alleen de toegangstijd veranderen
-c, --no-create
geen nieuwe bestanden aanmaken
-d, --date=TEKST
deze TEKST interpreteren en als tijdsstempel gebruiken in plaats van de huidige tijd
-f
(genegeerde optie)
-h, --no-dereference
symbolische koppelingen bewerken in plaats van de bestanden waarnaar ze verwijzen (alleen nuttig op systemen waar het tijdsstempel van een symbolische koppeling veranderd kan worden)
-m
alleen de wijzigingstijd veranderen
-r, --reference=BESTAND
de tijdsstempels van dit bestand gebruiken
-t STEMPEL
[[CC]YY]MMDDhhmm[.ss] gebruiken i.p.v. huidige tijd
--time=SOORT
alleen dit soort tijdsstempel instellen; SOORT mag zijn: 'access', 'atime' of 'use': hetzelfde als -a; 'modify' of 'mtime': hetzelfde als -m
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

Merk op dat -d en -t een verschillende opmaak van datum+tijd verwachten.

DATE STRING

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

AUTEUR

Geschreven door Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie en Randy Smith.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
of lokaal via: info '(coreutils) touch invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32