Scroll to navigation

TOUCH(1) Användarkommandon TOUCH(1)

NAMN

touch - change file timestamps

SYNOPSIS

touch [FLAGGA]... FIL...

BESKRIVNING

Uppdatera åtkomst- och modifieringstiderna på varje fil till aktuell tid.

Ett FIL-argument som inte finns skapas tomt, om inte -c eller -h anges.

En - som FIL-argumentsträng hanteras speciellt och får touch att ändra tiden på filen som är kopplad till standard ut.

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

Ändra bara åtkomsttiden.
Skapa inga filer.
Tolka STRÄNG och använd det istället för aktuell tid.
(ignorerad)
Ändra varje symbolisk länk istället för det den pekar på (meningsfullt endast på system där det går att ändra tidsstämpel på en symbolisk länk).
Ändra bara modifikationstiden.
Använd FILs tider istället för aktuell tid.
Använd [[ÅÅ]ÅÅ]MMDDhhmm[.ss] istället för aktuell tid.
Ändra den angivna tiden: ORD är access, atime eller use: detsamma som -a; ORD är modify eller mtime: detsamma som -m.
Visa denna hjälp och avsluta.
Visa versionsinformation och avsluta.

Observera att flaggorna -d och -t tar olika tid-datumformat.

DATE STRING

The --date=STRING is a mostly free format human readable date string such as "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" or "2004-02-29 16:21:42" or even "next Thursday". A date string may contain items indicating calendar date, time of day, time zone, day of week, relative time, relative date, and numbers. An empty string indicates the beginning of the day. The date string format is more complex than is easily documented here but is fully described in the info documentation.

UPPHOVSMAN

Skrivet av Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie och Randy Smith.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>.

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE OCKSÅ

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/touch>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) touch invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till TODO.

oktober 2021 GNU coreutils 8.32