Scroll to navigation

PTX(1) Brukerkommandoer PTX(1)

NAVN

ptx - produce a permuted index of file contents

OVERSIKT

ptx [VALG]... [INNDATA]... (uten -G)
ptx -G [VALG]... [INNDATA [UTDATA]]

BESKRIVELSE

Skriv ut en omrokkert indeks, inklusiv kontekst, over ordene i inndatafilene.

Hvis ingen FIL er valgt, eller hvis FIL er «-», leser programmet standard inndata.

Argumenter som er obligatoriske for lange valg, er også obligatoriske for korte valg.

Skriv ut automatisk genererte innstillinger.
Simuler System V-oppførselen ptx.
Bruk streng til å markere linjeforkortelser. Standard er «/».
Makronavn som skal brukes, i stedet for «xx».
Skriv ut i form av roff-direktiver.
Legg innstillinger til høyre, ikke talt opp med -w.
For linje- eller setningsslutt.
Skriv ut i form av TeX-direktiver.
Bruk REG.UTTRYKK for å finne nøkkelord.
Tegn for orddeling i denne FILa.
Ikke sorter etter små og store bokstaver.
Størrelse på mellomrom mellom spalter i utdatafelt.
Hent liste over ord som skal ignoreres fra FIL.
Hent liste over ord som skal leses fra FIL.
Første felt på hver linje er en referanse.

-t, --typeset-mode - ikke implementert -

Utskriftbredde for spalter, utenom referanser.
Vis denne hjelpeteksten og avslutt.
Vis versjonsinformasjon og avslutt.

OPPHAVSMANN

Skrevet av F. Pinard.

RAPPORTERING AV FEIL

Få hjelp til bruk av GNU coreutils på nett: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapporter oversettelsesfeil til <https://translationproject.org/team/nb.html>

OPPHAVSRETT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Lisens GPLv3+: GNU GPL versjon 3 eller senere <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dette er fri programvare. Du kan endre og dele den videre. Det stilles INGEN GARANTI, i den grad dette tillates av gjeldende lovverk.

SE OGSÅ

Fullstendig dokumentasjon: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx>
eller lokalt: info '(coreutils) ptx invocation'

OVERSETTELSE

Den norske oversettelsen av denne manualsiden er laget av

Denne oversettelsen er gratis dokumentasjon; se GNU General Public License versjon 3 eller senere for opphavsrettsvilkår. Vi påtar oss INGEN ANSVAR.

Hvis du finner feil i oversettelsen av denne håndboksiden, vennligst send en e-post til <TODO>.

Oktober 2021 GNU coreutils 8.32