Scroll to navigation

PTX(1) Polecenia użytkownika PTX(1)

NAZWA

ptx - tworzy indeks permutacyjny z zawartości pliku

SKŁADNIA

ptx [OPCJA]... [WEJŚCIE]... (bez -G)
ptx -G [OPCJA]... [WEJŚCIE [WYJŚCIE]]

OPIS

Wypisuje indeks permutacyjny, obejmujący kontekst, ze słów z plików wejściowych.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-A, --auto-reference
wyświetla automatycznie utworzone przypisy
-G, --traditional
zachowuje się zgodnie z wersją ptx z System V
-F, --flag-truncation=ŁAŃCUCH
używa ŁAŃCUCHA do oznaczania wyciętych wierszy. Domyślnie "/".
-M, --macro-name=ŁAŃCUCH
nazwa makra używana zamiast xx
-O, --format=roff
tworzy wyjście w postaci dyrektyw roff
-R, --right-side-refs
umieszcza przypisy po prawej stronie, nie liczone w opcji -w
-S, --sentence-regexp=WYRAŻENIE-REGULARNE
użycie podanego wyrażenia do określenia końców wierszy lub zdań
-T, --format=tex
tworzy wyjście w postaci dyrektyw TeX-a
-W, --word-regexp=WYRAŻENIE-REGULARNE
używa WYRAŻENIA-REGULARNEGO w celu dopasowania słów kluczowych
-b, --break-file=PLIK
znaki rozdzielające słowa umieszczone są w PLIKU
-f, --ignore-case
w sortowaniu traktuje małe litery jak wielkie
-g, --gap-size=LICZBA
określa rozmiar odstępów pomiędzy polami w kolumnach
-i, --ignore-file=PLIK
odczytuje listę ignorowanych słów z PLIKU
-o, --only-file=PLIK
odczytuje tylko słowa z listy słów z PLIKU
-r, --references
pierwsze pole w każdym wierszu jest przypisem

-t, --typeset-mode (nie zaimplementowane)

-w, --width=LICZBA
szerokość wyjściowa kolumn, wyłączając przypisy
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez F. Pinarda.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) ptx invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

June 2020 GNU coreutils 8.32