Scroll to navigation

PTX(1) Opdrachten voor gebruikers PTX(1)

NAAM

ptx - produce a permuted index of file contents

SAMENVATTING

ptx [OPTIE]... [INVOER]... (zonder -G)
ptx -G [OPTIE]... [INVOER [OUTVOER]]

BESCHRIJVING

Produceert een gepermuteerde index, inclusief context, van de woorden in de invoerbestanden.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-A, --auto-reference
bestandsnaam- en regelnummer toevoegen
-G, --traditional
meer zoals de oude 'ptx' van System V
-F, --flag-truncation=TEKST
tekenreeks die zinsafbrekingen aangeeft; standaard is '/'
-M, --macro-name=NAAM
te gebruiken macronaam in plaats van 'xx'
-O, --format=roff
als uitvoer 'nroff'-directieven produceren
-R, --right-side-refs
referenties rechts, niet meetellen in -w
-S, --sentence-regexp=REGEXP
definieert eind van regels of eind van zinnen
-T, --format=tex
als uitvoer 'TeX'-directieven produceren
-W, --word-regexp=REGEXP
REGEXP definieert sleutelwoorden
-b, --break-file=BESTAND
woordafbreektekens staan in dit BESTAND
-f, --ignore-case
kleine letters als hoofdletters beschouwen
-g, --gap-size=GETAL
ruimte (in kolommen) tussen uitvoervelden
-i, --ignore-file=BESTAND
BESTAND met woorden die niet meedoen
-o, --only-file=BESTAND
BESTAND met woorden die alleen meedoen
-r, --references
eerste veld van elke regel is een referentie

-t, --typeset-mode - niet geïmplementeerd -

-w, --width=GETAL
uitvoerbreedte in kolommen, zonder referentie
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door F. Pinard.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/ptx>
of lokaal via: info '(coreutils) ptx invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

June 2020 GNU coreutils 8.32