Scroll to navigation

CHEATMAKE(1) [FIXME: manual] CHEATMAKE(1)

NAMN

cheatmake - lura make att inte bygga om vissa filer

SYNOPSIS

cheatmake [hidechangefil] [show] [whyfil]

BESKRIVNING

cheatmake används för att spara tid vid omkompilering. Det kan lura make att hoppa över filer som inte har ändrats på ett meningsfullt sätt. Det kan till exempel användas när du ändrar en kommentar i en fil, men inte själva koden.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

VÄLJARE

hidechange fil

Döljer faktum att filen ändrades genom att ställa in tidsstämpeln till det förgångna. Använd med försiktighet!

show

Listar vilka filer som make för närvarande behöver bygga om

why fil

Förklarar varför make måste bygga om filen

MILJÖ

En av följande variabler (men inte båda) ska vara angiven om källkodskatalogen är skild från byggkatalogen. Om byggkatalogen helt enkelt är en underkatalog till källkodskatalogen, ska den enklare variabeln OBJ_SUBDIR användas.

OBJ_SUBJDIR

Anger att byggkatalogen finns i den angivna underkatalogen i källkodskatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk och byggkatalogen är kdesdk/obj-i386-linux, så ska OBJ_SUBDIR ställas in till obj-i386-linux.

OBJ_REPLACEMENT

Ett sed-uttryck som används för att transformera källkodskatalogen till byggkatalogen. Om källkodskatalogen till exempel är kdesdk/obj-i386-linux då ska OBJ_REPLACEMENT ställas in till s#kdesdk#kdesdk-obj#.

SE OCKSÅ

make(1)

UPPHOVSMÄN

cheatmake är skrivet av David Faure <faure@kde.org>. Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton <bab@debian.org> för Debians GNU/Linux-system (men kan användas av andra).

2003-03-08 [FIXME: source]