Scroll to navigation

APT-CONFIG(8) APT APT-CONFIG(8)

NAME

apt-config - Programma om de configuratie van APT op te vragen

SAMENVATTING

apt-config [--empty] [--format ' %f "%v";%n'] [-o=config_string] [-c=config_file] {shell | dump | {-v | --version} | {-h | --help}}

OMSCHRIJVING

apt-config is een intern programma dat door verschillende onderdelen van de APT-suite gebruikt wordt om op een consistente wijze configuratiemogelijkheden te bieden. Het maakt gebruik van het hoofdconfiguratiebestand /etc/apt/apt.conf op een manier die scripts toelaat om er handig gebruik van te maken.

Tenzij de optie -h, of --help opgegeven werd, moet een van de onderstaande commando's gebruikt worden.

shell

Men gebruikt shell om in een shell-script configuratie-informatie op te vragen. Argumenten worden in paren opgegeven. Het eerste argument is een shell-variabele en het tweede de configuratiewaarde waarnaar gezocht moet worden. De uitvoer bestaat uit een lijst shell-opdrachten waarin elke gevonden waarde aan een variabele toegekend wordt. In een shell-script moet het als volgt gebruikt worden:

OPTS="-f"
RES=`apt-config shell OPTS MyApp::options`
eval $RES
Dit zal aan de shell-omgevingsvariabele $OPTS de waarde toekennen van MyApp::options met een standaard van -f.

Achter het configuratie-item mag een /[fdbi] staan. f levert een bestandsnaam op, d een map, b geeft de terugkeerwaarde true of false en i geeft een geheel getal als terugkeerwaarde. Elke terugkeerwaarde wordt intern genormaliseerd en gecontroleerd.

dump

Enkel de inhoud van de configuratieruimte weergeven.

OPTIES

All command line options may be set using the configuration file, the descriptions indicate the configuration option to set. For boolean options you can override the config file by using something like -f-,--no-f, -f=no or several other variations.

--empty

Opties met een lege waarde opnemen. Dit is de standaard. Gebruik dus --no-empty om ze uit de uitvoer te verwijderen.

--format '%f "%v";%n'

Definieert de uitvoer van elke configuratie-optie. %t wordt vervangen door zijn eigen naam, %f door zijn volledige hiërarchische naam en %v door zijn waarde. Gebruik hoofdletters, en als in de waarde speciale tekens voorkomen, worden ze gecodeerd om er voor te zorgen dat die waarde bijvoorbeeld veilig gebruikt kan worden in een tekenreeks binnen aanhalingstekens zoals bepaald door RFC822. Voorts zal %n vervangen worden door een nieuwe regel en %N door een TAB. Om een % weer te geven gebruikt men %%.

-h, --help

Show a short usage summary.

-v, --version

Show the program version.

-c, --config-file

Configuration File; Specify a configuration file to use. The program will read the default configuration file and then this configuration file. If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.

-o, --option

Set a Configuration Option; This will set an arbitrary configuration option. The syntax is -o Foo::Bar=bar. -o and --option can be used multiple times to set different options.

ZIE OOK

apt.conf(5)

DIAGNOSTIEK

apt-config geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het decimaal getal 100 in geval van een fout.

BUGS

APT bug page[1]. If you wish to report a bug in APT, please see /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt or the reportbug(1) command.

TRANSLATION

The english translation was done by John Doe <john@doe.org> in 2009, 2010 and Daniela Acme <daniela@acme.us> in 2010 together with the Debian Dummy l10n Team <debian-l10n-dummy@lists.debian.org>.

Note that this translated document may contain untranslated parts. This is done on purpose, to avoid losing content when the translation is lagging behind the original content.

AUTEURS

Jason Gunthorpe

APT team

OPMERKINGEN

1.
APT bug page
30 november 2013 APT 1.4.9