Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Yang mana URL seperti https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[PILIHAN]

--base-dir, -d
Direktori dasar yang mana URL disimpan. Lalai ialah .

--delay
Sela minimum dalam saat diantara dapatan berturutan. Lalai ialah 0 s

--dont-download-stylesheets
Jangan muat turun lembar gaya CSS.

--encoding
Pengekodan aksara untuk laman sesawang yang anda cuba muat turun. Lalai ialah cuba dan teks pengekodan.

--filter-regexp
Mana-mana pautan yang sepadan dengan ungkapan nalar ini akan diabaikan. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai, tiada pautan diabaikan. Jika kedua-dua ungkapan nalar dan padanan ungkapan nalar dinyatakan, maka ungkapan nalar padanan dilaksana dahulu.

--help, -h
tunjuk mesej bantuan ini dan keluar

--match-regexp
Hanya pautan yang padan dengan ungkapan nalar ini akan diikuti. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai semua pautan diikuti.

--max-files, -n
Bilangan maksimum fail yang dimuat turun. Ia hanya dilaksana pada fail melalui tag <a href>. Lalai ialah 9223372036854775807

--max-recursions, -r
Bilangan aras maksimum untuk rekursif iaitu kedalaman pautan yang diikuti. Lalai 1

--timeout, -t
Had masa tamat dalam saat untuk menunggu respon dari pelayan. Lalai: 10.0 s

--verbose
Tunjuk maklumat output terperinci. Berguna untuk penyahpepijatan

--version
tunjuk nombor versi program dan keluar

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
Februari 01, 2019 3.39.1