Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Gdzie URL to na przykład https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--base-dir, -d
Główny katalog, w którym zapisywane są adresy URL. Domyślnie to .

--delay
Minimalny odstęp w sekundach pomiędzy kolejnymi pobraniami. Domyślnie to 0 s

--dont-download-stylesheets
Nie pobieraj arkuszy stylów CSS.

--encoding
Kodowanie znaków stron internetowych, które próbujesz pobrać. Domyślnie calibre stara się automatycznie wybrać odpowiednie kodowanie.

--filter-regexp
Każdy odsyłacz, który pasuje do tego wyrażenia regularnego zostanie zignorowany. Ta opcja może być użyta wielokrotnie, w efekcie jeśli odsyłacz pasuje do któregokolwiek wyrażenia to zostanie zignorowany. Domyślnie nie są ignorowane żadne odsyłacze. Jeśli wyrażenie filtrujące i dopasowujące są użyte to wyrażenie filtrujące jest używane jako pierwsze.

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--match-regexp
Podążaj tylko za odnośnikami które pasują do tego wyrażenia regularnego. Ta opcja może być użyta wielokrotnie, w takim przypadku odnośnik będzie śledzony dopóki pasuje do co najmniej jednego wyrażenia regularnego. Domyślnie wszystkie odnośniki są śledzone.

--max-files, -n
Maksymalna liczba plików do pobrania. Stosowane jedynie do plików z etykiet <a href>. Wartość domyślna: 9223372036854775807

--max-recursions, -r
Maksymalna ilość poziomów do rekursji np. najdalsza ilość linków do śledzenia. Domyślnie 1

--timeout, -t
Limit czasu oczekiwania na odpowiedź serwera. Domyślnie: 10.0 sek.

--verbose
Pokazuj szczegółową informację wyjściową. Przydatne przy debugowaniu.

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1