Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


On l'URL és per exemple https://google.com

Sempre que passeu arguments a web2disk i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

--base-dir, -d
Directori base on es desa l'URL. Per defecte .

--delay
Interval mínim en segons entre captures consecutives. Per defecte 0 s

--dont-download-stylesheets
No baixis els fulls d'estil CSS.

--encoding
La codificació de caràcters de les pàgines web que esteu intentant baixar. Per defecte s'intenta endevinar la codificació.

--filter-regexp
S'ignorarà qualsevol enllaç que coincideixi amb aquesta expressió regular. Es pot especificar aquesta opció diversos cops; en aquest cas s'ignorarà sempre que una expressió regular coincideixi amb un enllaç. Per defecte no s'ignora cap enllaç. Si s'especifiquen expressions regulars de filtre i de coincidència s'aplica primer l'expressió regular de filtre.

--help, -h
mostra aquest missatge d'ajuda i surt

--match-regexp
Només se segueixen els enllaços que coincideixen amb l'expressió regular. Aquesta opció es pot especificar diverses vegades. En aquest cas un enllaç se seguirà si coincideix amb qualsevol expressió regular. Per defecte se segueixen tots els enllaços.

--max-files, -n
El nombre màxim de fitxers a baixar. Només s'aplica als fitxers de les etiquetes <a href>. Per defecte 9223372036854775807

--max-recursions, -r
Nombre màxim de nivells que s'inclouen, és a dir profunditat dels enllaços que se segueixen. Per defecte 1

--timeout, -t
Temps d'expiració en segons per a rebre una resposta del servidor. Per defecte: 10.0 s

--verbose
Mostra informació de sortida detallada. Útil per a depurar

--version
mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
de febrer 01, 2019 3.39.1