Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Yang mana URL seperti https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[PILIHAN]

Base folder into which URL is saved. Default is .

Sela minimum dalam saat diantara dapatan berturutan. Lalai ialah 0 s

Jangan muat turun lembar gaya CSS.

Pengekodan aksara untuk laman sesawang yang anda cuba muat turun. Lalai ialah cuba dan teks pengekodan.

Mana-mana pautan yang sepadan dengan ungkapan nalar ini akan diabaikan. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai, tiada pautan diabaikan. Jika kedua-dua ungkapan nalar dan padanan ungkapan nalar dinyatakan, maka ungkapan nalar padanan dilaksana dahulu.

tunjuk mesej bantuan ini dan keluar

Hanya pautan yang padan dengan ungkapan nalar ini akan diikuti. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai semua pautan diikuti.

Bilangan maksimum fail yang dimuat turun. Ia hanya dilaksana pada fail melalui tag <a href>. Lalai ialah 9223372036854775807

Bilangan aras maksimum untuk rekursif iaitu kedalaman pautan yang diikuti. Lalai 1

Had masa tamat dalam saat untuk menunggu respon dari pelayan. Lalai: 10.0 s

Tunjuk maklumat output terperinci. Berguna untuk penyahpepijatan

tunjuk nombor versi program dan keluar

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Ogos 12, 2022 6.3.0