Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs


Compile an LRS file into an LRF file.

Alati kui edastad programmile lrs2lrf tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

--help, -h
näita seda veateadet ja välju

--lrs
Convert LRS to LRS, useful for debugging.

--output, -o
Rada väljundfailini

--verbose
Jutukas töötlemine

--version
näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0