Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [options] fil.lrs


Oversæt en LRS-fil til en LRF-fil.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[INDSTILLINGER]

--help, -h
show this help message and exit

--lrs
Konverter LRS til LRS, nyttigt ved fejlfinding.

--output, -o
Sti til output-fil

--verbose
Uddybende behandling

--version
show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0