Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs


Compile an LRS file into an LRF file.

Alati kui edastad programmile lrs2lrf tühikuid sisaldavaid argumente, ümbritse argumendid jutumärkidega. Näiteks: "/some path/with spaces"

[SUVANDID]

näita seda veateadet ja välju

Convert LRS to LRS, useful for debugging.

Rada väljundfailini

Jutukas töötlemine

näita programmi versiooninumbrit ja välju

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

August 12, 2022 6.3.0