Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [options] file.lrs


Kompilovat soubor LRS na soubor LRF.

Kdykoliv předáváte parametry pro lrs2lrf, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--lrs
Převést LRS na LRS, užitečné pro ladění.

--output, -o
Cesta k výstupnímu souboru

--verbose
Podrobné zpracování

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
září 13, 2019 3.48.0