Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [opties]


Lezen/schrijven metagegevens van/naar e-boekbestanden.

Ondersteunende formaten om metagegevens te lezen: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Ondersteunende formaten om metagegevens te schrijven: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Verscheidene bestandtypes ondersteunen verscheidene soorten metagegevens. Indien u probeert sommige metagegevens in een niet-ondersteunde bestandstype op te slaan worden die metagegevens gewoon genegeerd.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

--author-sort
Tekst die wordt gebruikt bij het sorteren op auteur. Als deze leeg is, en de auteur(s) zijn opgegeven, dan zal deze automatisch aan de hand van de auteur(s) aangemaakt worden.

--authors, -a
Geef de auteurs op. Meerdere auteurs moeten door het &-teken gescheiden worden. Auteursnamen moeten in de volgorde Voornaam Achternaam zijn.

--book-producer, -k
Geef de producent op.

--category
Geef de boekcategorie op.

--comments, -c
Stel de e-book omschrijving in.

--cover
Gebruik het opgegeven bestand voor de omslag.

--date, -d
Geef de publicatiedatum op.

--from-opf
Lees metagegevens uit het opgegeven OPF-bestand en gebruik deze als metagegevens in het e-book in te zetten. Metagegevens die op de opdrachtregel opgegeven worden hebben voorrang boven de metagegevens die zich in het OPF-bestand bevinden

--get-cover
Haal de omslag van het e-boek en sla dit op als het gespecificeerde bestand.

--help, -h
toon dit helpbericht en stop

--identifier
Stel de ID's voor het boek in, kan meerdere keren worden opgegeven. Bijvoorbeeld: --identificeer uri https://acme.com --identificeer isbn: 12345 Als u een ID wilt verwijderen, geeft u geen waarde op. --Identificeer isbn: Houd er rekening mee dat voor EPUB-bestanden een ID die is gemarkeerd als de pakket-id niet kan worden verwijderd.

--index, -i
Geef de index van dit boek in de reeks op.

--isbn
Geef het ISBN van het boek op.

--language, -l
De taal instellen.

--lrf-bookid
Stel het BoekID in, in LRF-bestanden

--publisher, -p
Stel de e-book uitgever in.

--rating, -r
Waardering geven. Moet een getal tussen de 1 en 5 zijn.

--series, -s
Stel de reeks in waartoe dit e-boek behoort.

--tags
Geef de labels voor het boek op. Dit moet een door komma's gescheiden lijst zijn.

--title, -t
Geef de titel op.

--title-sort
De versie van de titel die wordt gebruikt bij het sorteren. Als deze leeg is en de titel is opgegeven, dan zal deze automatisch aan de hand van de titel aangemaakt worden.

--to-opf
Geef de naam van een OPF-bestand op. De metagegevens zullen in het OPF-bestand worden opgeslagen.

--version
toon programmaversie en stop

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
September 13, 2019 3.48.0