Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [options]


Číst/Zapisovat metadata z/do souborů e-knih.

Podporované formáty pro čtení metadat: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Podporované formáty pro zápis metadat: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Různé typy souborů podporují různé druhy metadat. Pokud se pokusíte nastavit nějaká metadata k typu souboru, který je nepodporuje, metadata budou bez upozornění ignorována.

Kdykoliv předáváte parametry pro ebook-meta, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

--author-sort
Řetězec použitý při řazení podle autora. Pokud není zadán a je zadán autor, bude automaticky generován z autora.

--authors, -a
Nastavit autory. Více autorů by mělo být odděleno znakem &. Jména autorů by měla být v pořadí křestní jméno, příjmení.

--book-producer, -k
Nastavit nakladatele knihy.

--category
Nastavit kategorii knihy.

--comments, -c
Nastavit popis e-knihy.

--cover
Nastavit obálku zadaného souboru.

--date, -d
Nastavit datum vydání.

--from-opf
Načíst metadata z vybraného souboru OPF a použít je k nastavení metadat v e-knize. Metadata uvedená v příkazové řádce přepíšou metadata načtená ze souboru OPF.

--get-cover
Získat obálku z e-knihy a uložit ji jako zadaný soubor.

--help, -h
zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

--identifier
Nastavit identifikátory pro knihu, může být zadáno vícekrát. Například: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345. Pro odebrání identifikátoru zadejte prázdnou hodnotu, --identifier isbn:. Pamatujte, že identifikátor označený jako identifikátor balíčku nemůže být u souborů EPUB odebrán.

--index, -i
Nastavit pořadí knihy v této sérii.

--isbn
Nastavit ISBN knihy.

--language, -l
Nastavit jazyk.

--lrf-bookid
Nastavit BookID v souborech LRF

--publisher, -p
Nastavit vydavatele e-knihy.

--rating, -r
Nastavit hodnocení. Mělo by to být číslo mezi 1 a 5.

--series, -s
Nastavit sérii, do které tato e-kniha patří.

--tags
Nastavit štítky pro knihu. Měl by to být seznam oddělený čárkami.

--title, -t
Nastavit název.

--title-sort
Verze názvu použitá pro řazení. Pokud není zadán a je zadán název, bude automaticky generován z názvu.

--to-opf
Zadejte název souboru OPF. Metadata budou zapsána do souboru OPF.

--version
zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
září 13, 2019 3.48.0