Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opties]


Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...


Everything after the -- is passed to the script.

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

Voeg een eenvoudige plug-in toe (b.v. een plug-in die één .py bestand bevat) door het pad aan te geven naar het py-bestand die de code voor de plug-in bevat.

Python code uitvoeren.

Fouten in apparaatdetectie zoeken

Calibre (af)melden als Windows standaard programma. --default-programs = (register|unregister)

Draait de Calibre diff tool. Bijvoorbeeld: Calibre-debug --diff bestand1 bestand2

Start het Calibre "Bewerk Boek" tool in debug modus.

Python code in het bestand uitvoeren.

Explodeer het boek (exporteert het boek als een collectie HTML-bestanden en metagegevens, welke bewerkt kan worden met een standaard HTML-editor en dan het bestand opnieuw opbouwt van de bewerkte HTML's. Het maakt geen aanvullende veranderingen aan het HTML-bestand in tegenstelling een volledige Calibre conversie).

Exporteer alle Calibre gegevens (boeken / instellingen / plug-ins). Normaal gesproken wordt u gevraagd om de exporteermap en de bibliotheken te exporteren. U kunt ze ook opgeven als opdrachtregelargumenten om de vragen over te slaan. Gebruik absolute paden voor de exporteermap en -bibliotheken. Het speciale trefwoord "alle" kan worden gebruikt om alle bibliotheken te exporteren.

For internal use

Start de GUI met de probleemoplosser ingeschakeld. De output wordt afgedrukt naar stdou en stderr.

Start de GUI met de probleemoplosser console, logging naar het gespecificeerd pad. Wanneer alleen voor intern gebruik, gebruik dan de -g optie om de GUI in debug modus te draaien.

toon dit helpbericht en stop

Opnieuw comprimeren van een eerder gedecomprimeerd boek. Gebruik: -i output_dir file.epub Importeert het boek met de bestanden in de output_dir die reeds gecreëerd werden bij een vorige uitvoer van het decomprimeren van het boek. Zorg ervoor dat u hetzelfde bestandstype opgeeft dat werd gebruikt bij het exploderen.

Importeer eerder geëxporteerde Calibre gegevens

Inspecteer MOBI-bestand(en) in opgegeven pad(en)

Output van de paden de nodig zijn voor de installatie van de Calibre omgeving

Opnieuw initiëren van de sqlite Calibre gegevensbank op het opgegeven pad. Nuttig om te herstellen van een corrupte gegevensbank.

Voer een plugin uit welke via opdracht-prompt kan starten. Bijvoorbeeld: Calibre-debug -r "Add Books" -- bestand1 --option1 Alles na de -- zal worden meegegeven aan de plugin als argumenten.

Sluit, indien aanwezig, een actieve Calibre-instantie af. Bedenk dat eventuele draaiende taken zonder melding worden afgebroken. Gebruik deze optie voorzichtig.

Verklein het gespecifieerde lettertype. Gebruik -- na deze optie om opties door te geven naar het lettertype aanpassings programma

Test binaire modules in build

toon programmaversie en stop

E-boek leesvenster in debug modus uitvoeren

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 26, 2021 5.12.0