Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [seçenekler]


Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...


Everything after the -- is passed to the script.

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

Basit bir eklenti ekleyin (mesela sadece bir .py dosyası olan). Eklenti kodunu içeren py dosyasının konumunu belirtin.

Python kodunu çalıştır

Cihaz tarama hata ayıklama çıktısı

Calibre'yi Varsayılan Windows Programlarına ekle(çıkart) --default-programs = (register|unregister)

Calibre fark aracını çalıştır. Mesela: Calibre-debug --diff dosya1 dosya2

Calibre "Kitap Düzenleme" aracını hata ayıklama kipinde başlat.

Dosyadaki Python kodunu çalıştır

Explode the book into the specified directory. Usage: -x file.epub output_dir Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.

Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for the export dir and the libraries to export. You can also specify them as command line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export directory and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries.

For internal use

Arayüzü hata ayıklama etkin olara çalıştır. Hata çıktısı stdout ve stderr üzerine yazılır.

Arayüzü belirtilen konuma günlük kaydı yapan bir hata ayıklama konsolu ile çalıştır. Sadece iç kullanım içindir. Arayüzü hata ayıklama kipinde çalıştırma için -g seçeneğini kullanın

bu yardım iletisini göster ve çık

Implode a previously exploded book. Usage: -i output_dir file.epub Imports the book from the files in output_dir which must have been created by a previous call to --explode-book. Be sure to specify the same file type as was used when exploding.

Önceden dışa aktarılmış Calibre verisini içe aktar

Belritilen konumlardaki MOBI dosyalarını denetleyin

Calibre ortamını kurmak için zorunlu olan konumların çıktısını ver

Belirtilen konumdaki Calibre sqlite veritabanını yeniden başlatın. Veritabanı bozulmalarından kurtarmak için yararlıdır.

Bir komut satırı arayüzü sunan bir eklentiyi çalıştır. Mesela: Calibre-debug -r "Add Books" --file1 --option1 -- işareti sonrasındaki her şey eklentiye argüman olarak geçirilir.

Çalışmakta olan bir Calibre oturumu varsa kapanmasını sağlar. Devam etmekte olan işlemler olması halinde uyarı vermeksizin kapatılacağı için dikkatle kullanınız.

Belirtilen yazı tipini alt kümele. Bu seçenekten sonra -- kullanarak seçeneği yazı tipi alt kümeleme programına geçirebilirsiniz.

Derlemede ikili modülleri dene

programın sürüm numarasını göster ve çık

E-kitap görüntüleyiciyi hata ayıklama kipinde çalıştır

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

Şubat 26, 2021 5.12.0