Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opcions]


Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...


Everything after the -- is passed to the script.

Sempre que passeu arguments a calibre-debug i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

Afegiu un connector simple (per exemple, un connector que consisteixi de només un fitxer .py) quan especifiqueu el camí al fitxer py que conté el codi del connector.

Executa el codi Python.

Depura la detecció del dispositiu

(Des)registra calibre dels programes predeterminats de Windows. --default-programs = (register|unregister)

Executa l'eina diff de calibre. Per exemple: calibre-debug --diff fitxer1 fitxer2

Inicia l'eina d'edició de llibres de calibre en mode de depuració.

Executa el codi Python del fitxer.

Expandeix el llibre al directori que s'indica. ÚS: -x fitxer.epub dir_sortida Exporta el llibre com una col·lecció de fitxers HTML i metadades, les quals es poden editar utilitzant eines d'edició HTML estàndards. Funciona amb fitxers EPUB, AZW3, HTMLZ i DOCX.

Exporta totes les dades de calibre (llibres/configuració/connectors). Normalment, us demanarà el directori d'exportació i les biblioteques a exportar. També es poden especificar com a arguments de línia d'ordres per saltar-se les preguntes. Utilitzeu camins absoluts per al directori d'exportació i les biblioteques. La paraula clau especial "tots" es pot utilitzar per exportar totes les biblioteques.

Per a ús intern

Executa la interfície gràfica amb la depuració habilitada. La informació del depurador sortirà per stdout i stderr.

Executa la interfície gràfica amb una consola de depuració i amb enregistrament al camí especificat. Només és per a ús intern, utilitzeu l'opció -g per a executar la interfície gràfica en mode de depuració

mostra aquest missatge d'ajuda i surt

Contrau un llibre expandit anteriorment. Ús: -i dir_sortida fitxer.epub Importa el llibre a partir dels fitxers dins del dir_sortida, els quals han estat creats anteriorment amb la crida --explode-book. Assegureu-vos d'especificar el mateix tipus de fitxer que es va utilitzar amb l'expansió.

Importa dades de calibre prèviament exportades

Inspecciona els fitxers MOBI als camins especificats

Sortida dels camins necessaris per configurar l'entorn de calibre

Torna a inicialitzar la base de dades sqlite de calibre al camí especificat. És útil per recuperar-se de la corrupció de la base de dades.

Executa un connector que proporciona una interfície de línia d'ordres. Per exemple: calibre-debug -r "Add Books" -- fitxer1 --opci`ó1 Tot el que hi hagi després de `--`` es passarà al connector com a argument.

Fa que es tanqui qualsevol instància de calibre, si n'hi ha alguna. Vigileu, ja que si hi ha treballs en execució, s'avortaran sense cap confirmació.

Subconjunt de la lletra especificada. Utilitzeu -- després d'aquesta opció per a passar l'opció al programa de subconjunts de lletres.

Prova els mòduls binaris a la construcció

mostra el número de versió del programa i surt

Executa el visualitzador de llibres en mode de depuració

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

de febrer 26, 2021 5.12.0