Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opties]


Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug -e myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...


Everything after the -- is passed to the script. You can also use calibre-debug as a shebang in scripts, like this:

#!/usr/bin/env -S calibre-debug -e -- --


Als u aan calibre-debug parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

Voeg een eenvoudige plug-in toe (b.v. een plug-in die één .py bestand bevat) door het pad aan te geven naar het py-bestand die de code voor de plug-in bevat.

Python code uitvoeren.

Fouten in toesteldetectie zoeken

calibre (af)melden als Windows standaard programma. --default-programs = (register|unregister)

Draait de calibre diff tool. Bijvoorbeeld: calibre-debug --diff bestand1 bestand2

Start het calibre "Bewerk Boek" tool in debug modus.

Python code in het bestand uitvoeren.

Explodeer het boek in de gespecificeerde map. Gebruik: -x file.epub output_dir Exporteert het boek als een verzameling HTML bestanden en metadata die u kan bewerken met standaard HTML gereedschappen. Werkt met EPUB, AZW3, HTMLZ en DOCX bestanden.

Exporteer alle calibre data (boeken/instellingen/plug-ins). Normaal vraagt men om de exportmap en bibliotheken om te exporteren. U kunt ze ook opgeven als opdrachtregelargumenten om de vragen over te slaan. Gebruik absolute paden voor de exportmap en bibliotheken. Het speciale sleutewoord "alle" kan u gebruiken om alle bibliotheken te exporteren.

Voor intern gebruik

Start de GUI met de probleemoplosser ingeschakeld. De output wordt afgedrukt naar stdou en stderr.

Voer de GUI uit met de debug console, log naar het gespecificeerd pad. Enkel intern gebruik, gebruik de -g optie om de GUI in debug modus uit te voeren

toon dit helpbericht en stop

Implodeer een eerder geëxplodeerd boek. Gebruik: -i output_dir file.epub Importeert het boek vanuit bestanden in output_dir die gecreëerd werden bij een vorige aanroep van --explode-book. Zorg ervoor hetzelfde bestandstype op te geven als bij het exploderen.

Importeer eerder geëxporteerde calibre gegevens

Inspecteer MOBI-bestand(en) in opgegeven pad(en)

Output van de paden de nodig zijn voor de installatie van de calibre omgeving

plug-inplug-inVoer een plugin uit welke via opdracht-prompt kan starten. Bijvoorbeeld: calibre-debug -r "Plug-in naam" -- bestand1 --option1 Alles na de -- zal worden meegegeven aan de plugin als argumenten.

Run the named test(s). Use the special value "all" to run all tests. If the test name starts with a period it is assumed to be a module name. If the test name starts with @ it is assumed to be a category name.

Don't run with the DEBUG flag set

Sluit, indien aanwezig, een actieve calibre-instantie af. Bedenk dat eventuele draaiende taken zonder melding worden afgebroken. Gebruik deze optie voorzichtig.

Wissel het gespecifieerde lettertype. Gebruik -- na deze optie om optie door te geven naar lettertype wisselprogramma.

Test binaire modules in build

toon programmaversie en stop

E-boek leesvenster in debug modus uitvoeren

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

augustus 12, 2022 6.3.0