Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [opties]


Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the calibre E-book viewer and the calibre editor in debug mode.

It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command line tools, such as font subsetting, the E-book diff tool and so on.

You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...


Everything after the -- is passed to the script.

Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

--add-simple-plugin
Voeg een eenvoudige plug-in toe (b.v. een plug-in die één .py bestand bevat) door het pad aan te geven naar het py-bestand die de code voor de plug-in bevat.

--command, -c
Python code uitvoeren.

--debug-device-driver, -d
Fouten in apparaatdetectie zoeken

--default-programs
Calibre (af)melden als Windows standaard programma. --default-programs = (register|unregister)

--diff
Draait de Calibre diff tool. Bijvoorbeeld: Calibre-debug --diff bestand1 bestand2

--edit-book, -t
Start het Calibre "Bewerk Boek" tool in debug modus.

--exec-file, -e
Python code in het bestand uitvoeren.

--explode-book, -x
Explode the book into the specified folder. Usage: -x file.epub output_dir Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.

--export-all-calibre-data
Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for the export folder and the libraries to export. You can also specify them as command line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export folder and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries.

--fix-multiprocessing
For internal use

--gui, -g
Start de GUI met de probleemoplosser ingeschakeld. De output wordt afgedrukt naar stdou en stderr.

--gui-debug
Start de GUI met de probleemoplosser console, logging naar het gespecificeerd pad. Wanneer alleen voor intern gebruik, gebruik dan de -g optie om de GUI in debug modus te draaien.

--help, -h
toon dit helpbericht en stop

--implode-book, -i
Opnieuw comprimeren van een eerder gedecomprimeerd boek. Gebruik: -i output_dir file.epub Importeert het boek met de bestanden in de output_dir die reeds gecreëerd werden bij een vorige uitvoer van het decomprimeren van het boek. Zorg ervoor dat u hetzelfde bestandstype opgeeft dat werd gebruikt bij het exploderen.

--import-calibre-data
Importeer eerder geëxporteerde Calibre gegevens

--inspect-mobi, -m
Inspecteer MOBI-bestand(en) in opgegeven pad(en)

--paths
Output van de paden de nodig zijn voor de installatie van de Calibre omgeving

--reinitialize-db
Opnieuw initiëren van de sqlite Calibre gegevensbank op het opgegeven pad. Nuttig om te herstellen van een corrupte gegevensbank.

--run-plugin, -r
Voer een plugin uit welke via opdracht-prompt kan starten. Bijvoorbeeld: Calibre-debug -r "Add Books" -- bestand1 --option1 Alles na de -- zal worden meegegeven aan de plugin als argumenten.

--shutdown-running-calibre, -s
Sluit, indien aanwezig, een actieve Calibre-instantie af. Bedenk dat eventuele draaiende taken zonder melding worden afgebroken. Gebruik deze optie voorzichtig.

--subset-font, -f
Verklein het gespecifieerde lettertype. Gebruik -- na deze optie om opties door te geven naar het lettertype aanpassings programma

--test-build
Test binaire modules in build

--version
toon programmaversie en stop

--viewer, -w
E-boek leesvenster in debug modus uitvoeren

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
April 19, 2021 5.16.1