Scroll to navigation

DIRNAME(1) Příručka uživatele DIRNAME(1)

JMÉNO

dirname - strip last component from file name

POUŽITÍ

dirname [OPTION] NAME...

POPIS

Output each NAME with its last non-slash component and trailing slashes removed; if NAME contains no /'s, output '.' (meaning the current directory).

zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

PŘÍKLADY

-> "/usr"
-> "dir1" followed by "dir2"
-> "."

AUTOR

Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

basename(1), readlink(1)

Úplná dokumentace je na: <https://www.gnu.org/software/coreutils/dirname>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) dirname invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1