Scroll to navigation

DIRNAME(1) Kullanıcı Komutları DIRNAME(1)

İSİM

dirname - dosya yolunun sonundan dizin olmayan kısmı ayırır

KULLANIM

[SEÇENEK] DOSYA...

AÇIKLAMA

İSİM, sonundaki /dosyaismi parçası silinerek çıktılanır. Eğer İSİM hiç / içermiyorsa içinde bulunulan dizin anlamında . (nokta) çıktılanır.

Çıktılanan satırlar satır sonu karakteri ile değil NUL (\0) ile sonlandırılır.

Yardım iletisini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

ÖRNEKLER

"/usr/bin" çıktılanır.

"dir1" ve ardından "dir2" çıktılanır.

"." çıktılanır.

YAZAN

David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

basename(1), readlink(1)

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/dirname>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) dirname invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0