Scroll to navigation

DIRNAME(1) Användarkommandon DIRNAME(1)

NAMN

dirname — ta bort sista komponenten från ett filnamn

SYNOPSIS

dirname [FLAGGA] NAMN...

BESKRIVNING

Skriv ut NAMN med dess sista snedstrecksfria komponent och avslutande snedstreck borttagna; om NAMN inte innehåller några /, skriv ”.” (som betyder aktuell katalog).

Avsluta varje utmatad rad med NOLL, inte nyrad.
visa denna hjälp och avsluta
visa versionsinformation och avsluta

EXEMPEL

-> ”/usr”
-> ”dir1” följt av ”dir2”
-> ”.”

UPPHOVSMAN

Skrivet av David MacKenzie och Jim Meyering.

RAPPORTERA FEL

GNU coreutils hjälp på nätet: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Rapportera anmärkningar på översättningen till <tp-sv@listor.tp-sv.se>

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licens GPLv3+: GNU GPL version 3 eller senare <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Detta är fri programvara: du får fritt ändra och vidaredistribuera den. Det finns INGEN GARANTI, så långt lagen tillåter.

SE ÄVEN

basename(1), readlink(1)

Fullständig dokumentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/dirname>
eller tillgängligt lokalt via: info '(coreutils) dirname invocation'

ÖVERSÄTTNING

Den svenska översättningen av denna manualsida skapades av Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>

Denna översättning är fri dokumentation; läs GNU General Public License Version 3 eller senare för upphovsrättsvillkor. Vi tar INGET ANSVAR.

Om du hittar fel i översättningen av denna manualsida, skicka ett mail till Tp-sv@listor.tp-sv.se.

september 2022 GNU coreutils 9.1