Scroll to navigation

BASENAME(1) Příručka uživatele BASENAME(1)

JMÉNO

basename - vypíše jméno souboru bez cesty a případně bez zadané přípony

POUŽITÍ

basename JMÉNO [PŘÍPONA]
basename VOLBA... JMÉNO...

POPIS

Oddělí ze zadaného JMÉNA všechna úvodní jména adresářů. Jestliže je zadána PŘÍPONA, bude také odstraněna.

Povinné argumenty dlouhých přepínačů jsou také povinné u odpovídajících krátkých přepínačů.

zpracuje násobné argumenty, každý považuje za JMÉNO
odstraní koncovou PŘÍPONU; obsahuje -a
zakončí každý řádek znakem NUL, nikoliv nového řádku
vypíše návod k použití na standardní výstup a bezchybně skončí
Vypíše informaci o verzi programu a skončí

PŘÍKLADY

Vypíše "sort"
Vypíše "stdio"
Vypíše "stdio"
Vypíše "str1" následováno "str2"

AUTOR

Napsal David MacKenzie.

HLÁŠENÍ CHYB

On-line nápověda GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Chyby v překladu hlaste na <https://translationproject.org/team/cs.html> (česky)

COPYRIGHT

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU GPLverze 3 nebo novější <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Toto je volné programové vybavení: můžete jej měnit a šířit. Je zcela BEZ ZÁRUKY, v rozsahu povoleném zákonem.

DALŠÍ INFORMACE

dirname(1), readlink(1)

Úplná dokumentace je na <https://www.gnu.org/software/coreutils/basename>
nebo dostupná lokálně skrze: info '(coreutils) basename invocation'

PŘEKLAD

Překlad této příručky do španělštiny vytvořili Petr Kolář <Petr.Kolar@vslib.cz> a Kamil Dudka <kdudka@redhat.com>

Tento překlad je bezplatná dokumentace; Přečtěte si GNU General Public License Version 3 nebo novější ohledně podmínek autorských práv. Neexistuje ŽÁDNÁ ODPOVĚDNOST.

Pokud narazíte na nějaké chyby v překladu této příručky, pošlete e-mail na adresu translation-team-cs@lists.sourceforge.net.

Září 2022 GNU coreutils 9.1