Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Waar URL is bijvoorbeeld http://google.com

Als u aan web2disk parameters met spaties mee wilt geven, moet u deze met aanhalingstekens omsluiten. Bv.: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

Basismap waar de URL wordt opgeslagen. Standaard is dit .

Minimuminterval in seconden tussen aaneensluitende downloads. Standaard is dit 0 s

Geen CSS-stylesheets downloaden.

De tekencodering voor de websites die u probeert te downloaden. Standaard zal er worden geprobeerd om de codering te raden.

Alle links die overeenkomen met deze reguliere expressie worden genegeerd. U kunt deze optie vaker toepassen. Als een regexp een match oplevert, wordt de link genegeerd. Standaard wordt links niet genegeerd. Als filter regexp en match regexp allebei zijn gespecifieerd, wordt filter regexp als eerste toegepast.

toon dit helpbericht en stop

Alleen links die overeenkomen met deze regexp zullen gevolgd worden. Deze optie kan meerdere keren worden opgegeven, in welk geval de link zal worden gevolgd als deze overeenkomt met ten minste één regexp. Standaard zullen alle links gevolgd worden.

Het maximaal aantal te downloaden bestanden. Dit is alleen van toepassing op bestanden in <a href>-labels. Standaard is dit 9223372036854775807

Maximaal aantal niveaus voor recursie, d.w.z. diepte van te volgen koppelingen. Standaard 1

Time-out in seconden om te wachten op een antwoord van de server. Standaard: 10.0 s

Laat gedetailleerde uitvoerinformatie zien. Nuttig bij het opsporen van problemen

toon programmaversie en stop

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

februari 17, 2023 6.13.0