Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


On l'URL és per exemple https://google.com

Sempre que passeu arguments a web2disk i aquests tinguin espais en blanc, delimiteu els arguments amb cometes. Per exemple: "/some path/with spaces"

[OPCIONS]

Base folder into which URL is saved. Default is .

Interval mínim en segons entre captures consecutives. Per defecte 0 s

No baixis els fulls d'estil CSS.

La codificació de caràcters de les pàgines web que esteu intentant baixar. Per defecte s'intenta endevinar la codificació.

S'ignorarà qualsevol enllaç que coincideixi amb aquesta expressió regular. Es pot especificar aquesta opció diversos cops; en aquest cas s'ignorarà sempre que una expressió regular coincideixi amb un enllaç. Per defecte no s'ignora cap enllaç. Si s'especifiquen expressions regulars de filtre i de coincidència s'aplica primer l'expressió regular de filtre.

mostra aquest missatge d'ajuda i surt

Només se segueixen els enllaços que coincideixen amb l'expressió regular. Aquesta opció es pot especificar diverses vegades. En aquest cas un enllaç se seguirà si coincideix amb qualsevol expressió regular. Per defecte se segueixen tots els enllaços.

El nombre màxim de fitxers a baixar. Només s'aplica als fitxers de les etiquetes <a href>. Per defecte 9223372036854775807

Nombre màxim de nivells que s'inclouen, és a dir profunditat dels enllaços que se segueixen. Per defecte 1

Temps d'expiració en segons per a rebre una resposta del servidor. Per defecte: 10.0 s

Mostra informació detallada de sortida. Útil per depurar

mostra el número de versió del programa i surt

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

de febrer 17, 2023 6.13.0