Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Kde URL je například https://google.com

Kdykoliv předáváte parametry pro web2disk, který mají mezery, uzavřete parametry uvozovkami. Například: „/some path/with spaces

[VOLBY]

Základní složka, do které je uložena URL. Výchozí je .

Minimální interval mezi za sebou následujícími načteními v sekundách. Výchozí je 0 s

Nestahovat šablony stylů CSS.

Kódování znaků webových stránek, které se pokoušíte stáhnout. Výchozí je pokusit se odhadnout kódování.

Jakýkoliv odkaz, který odpovídá tomuto regulárnímu výrazu, bude ignorován. Tato volba může být zadána vícekrát, v tom případě dokud kterýkoliv regulární výraz odpovídá odkazu, bude ignorován. Pokud je zadáno filtrování regulárních výrazů a porovnání regulárních výrazů, pak filtrování regulárních výrazů je použito první.

zobrazit tuto zprávu nápovědy a ukončit

Pouze odkazy, které odpovídají tomuto regulárnímu výrazu, budou následovány. Tato volba může být zadána vícekrát, v tom případě bude odkaz následován, dokud odpovídá kterémukoliv regulárnímu výrazu. Ve výchozím nastavení jsou následovány všechny odkazy.

Maximální počet stahovaných souborů. Toto se použije pouze na soubory v <a href>štítcích. Výchozí je 9223372036854775807

Maximální počet úrovní rekurze, tj. hloubka sledovaných odkazů. Výchozí 1

Časový limit čekání na odezvu ze serveru v sekundách. Výchozí: 10.0 s

Zobrazit podrobné výstupní informace. Užitečné pro ladění

zobrazit číslo verze programu a ukončit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

února 17, 2023 6.13.0