Scroll to navigation

WEB2DISK(1) calibre WEB2DISK(1)

NAME

web2disk - web2disk

web2disk URL


Where URL is for example https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCIJE]

Base folder into which URL is saved. Default is .

Minimalan razmak u sekundama između uzastopnih hvatanja. Standardan je 0 s

Ne skidaj CSS liste postavki

Šifriranje stranica koje pokušavate skinuti. Normalno je da probate odgonetnuti šifru.

Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match regexp are specified, then filter regexp is applied first.

prikaži ovu poruku za pomoć i izađi

Samo veze koje odgovaraju ovom regularnom izrazu će biti praćene. Ova opcija može biti specificirana bezbroj puta, u kojem slučaju ako veza odgovara bilo kojem regexp, biće praćena. Standardno su sve veze praćene.

Maksimalan broj datoteka za skinuti. Ovo se samo odnosi na datoteke sa <a href> tagovima. Standardno je 9223372036854775807.

Makismalan broj razina za suvrat, kao dubina veze za slijediti. Standardno 1

Zastoj u sekundama za čekanje na odgovor od poslužitelja. Standardno: 10.0 s

Prikaži detaljne izlazne podatke. Korisno kod otkrivanja grešaka.

prikaži broj verzije programa i izađi

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

veljače 17, 2023 6.13.0