Scroll to navigation

GETNAMEINFO(3) Podręcznik programisty Linuksa GETNAMEINFO(3)

NAZWA

getnameinfo - tłumaczenie adresu na nazwę w sposób niezależny od protokołu

SKŁADNIA

#include <sys/socket.h>
#include <netdb.h>
 
int getnameinfo(const struct sockaddr *sa, socklen_t salen, char *host, size_t hostlen, char *serv, size_t servlen, int flags);
 

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):
 
getnameinfo(): _POSIX_C_SOURCE >= 1 || _XOPEN_SOURCE || _POSIX_SOURCE

OPIS

Funkcja getnameinfo() jest odwrotnością funkcji getaddrinfo(3): tłumaczy, w sposób niezależny od protokołu, adres gniazda na odpowiadające mu nazwę komputera i usługi. Łączy w sobie funkcjonalność funkcji gethostbyaddr(3) oraz getservbyport(3), ale w przeciwieństwie do nich jest bezpieczna dla wątków i pozwala programowi wyeliminować zależności od IPv4-kontra-IPv6.
 
Argument sa jest wskaźnikiem do ogólnej struktury adresu gniazda (typu sockaddr_in lub sockaddr_in6) o rozmiarze salen, która przechowuje wejściowy adres IP i numer portu. Argumenty host i port są wskaźnikami do zaalokowanych przez program wywołujący tę funkcję buforów (odpowiednio o rozmiarach hostlen i servlen), w których getnameinfo() umieści zakończone NULL-em łańcuchy znaków zawierające odpowiednio nazwę komputera i nazwy usług.
 
Funkcja wywołująca może określić, że nazwa komputera (lub nazwa serwisu) nie jest potrzebna, przez przekazanie wartości NULL w argumencie host (lub serv) albo przez podanie 0 w parametrze hostlen (lub servlen). Jednakże co najmniej jeden z podanych parametrów (nazwa komputera lub nazwa serwisu) musi być ustawiony.
 
Argument flags zmienia zachowanie getnameinfo() w następujący sposób:
NI_NAMEREQD
Jeśli ustawiono, to w razie nieznalezienia nazwy komputera zwracany jest błąd.
NI_DGRAM
Jeżeli ustawiono, to serwis jest oparty raczej na datagramach (UDP) niż na strumieniach (TCP). Jest to wymagane dla kilku portów (512-514), które mają przypisane inne serwisy dla UDP niż dla TCP.
NI_NOFQDN
Jeżeli ustawiono, to zwracana jest tylko lokalna część nazwy komputera, a nie jego pełną domenowa nazwa sieciowa.
NI_NUMERICHOST
Jeśli ustawiono, to nazwa komputera jest zwracana w formie numerycznej. (Może się to również zdarzyć wtedy, gdy nie ustawiono tej flagi i nie można znaleźć nazwy komputera).
NI_NUMERICSERV
Jeśli ustawiono, to nazwa komputera jest zwracana w formie numerycznej. (Może się to również zdarzyć wtedy, gdy nie ustawiono tej flagi i nie można znaleźć nazwy komputera).

Rozszerzenia getaddrinfo() dotyczące międzynarodowych nazw domen

Począwszy do wersji 2.3.4 biblioteki glibc, getnameinfo() został rozszerzony i pozwala na przezroczystą konwersję nazw komputerów do i z formatu międzynarodowych nazw domenowych (Internationalized Domain Name — IDN; patrz RFC 3490, Internationalizing Domain Names in Applications (IDNA)). Zostały zdefiniowane trzy nowe flagi:
NI_IDN
Jeśli użyto tego znacznika, to nazwa znaleziona przez proces wyszukiwania jest konwertowana z formatu IDN na kodowanie zgodne z bieżącymi ustawieniami językowymi. Nazwy składające się wyłącznie ze znaków ASCII nie są zmieniane, co pozwala na bezproblemowe używanie tego znacznika w istniejących programach i środowiskach.
NI_IDN_ALLOW_UNASSIGNED, NI_IDN_USE_STD3_ASCII_RULES
Ustawienie tych znaczników włączy odpowiednio znaczniki IDNA_ALLOW_UNASSIGNED (zezwala na używanie nieprzypisanych znaków Unikodu) i IDNA_USE_STD3_ASCII_RULES (upewnia się, że zwracana nazwa komputera jest zgodna ze standardem STD3), które będą używane podczas obsługi IDNA.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracane jest 0, a nazwy komputera i usług, jeśli ich zażądano, są wypełniane łańcuchami znaków zakończonymi NULL-em. Nazwy te mogą zostać obcięte, tak aby zmieściły się w podanych długościach bufora. W razie błędu zwracany jest jeden z poniższych niezerowych kodów błędu:
EAI_AGAIN
Obecnie nie można znaleźć nazwy. Proszę spróbować później.
EAI_BADFLAGS
Argument flags ma niepoprawną wartość.
EAI_FAIL
Wystąpił błąd krytyczny.
EAI_FAMILY
Nieznana rodzina adresów lub długość adresu nie jest odpowiednia dla podanej rodziny.
EAI_MEMORY
Brak pamięci.
EAI_NONAME
Nie można rozwinąć nazwy dla podanych parametrów. Ustawiono NI_NAMEREQD, a nie można znaleźć nazwy komputera albo nie zażądano ani nazwy komputera, ani nazwy serwisu.
EAI_OVERFLOW
Bufor, na który wskazywał parametr host lub serv, był za mały.
EAI_SYSTEM
Wystąpił błąd systemowy. Numer błędu można znaleźć w zmiennej errno.
Funkcja gai_strerror(3) przekształca te kody błędów w komunikat zrozumiały dla człowieka, więc jest odpowiednia do raportowania błędów.

PLIKI

/etc/hosts
 
/etc/nsswitch.conf
 
/etc/resolv.conf

WERSJE

getnameinfo() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ZGODNE Z

RFC 2553, POSIX.1-2001.

UWAGI

Aby pomóc programiście w wyborze odpowiedniego rozmiaru buforów, w <netdb.h> zdefiniowano stałe
#define NI_MAXHOST 1025 #define NI_MAXSERV 32

 
Od glibc 2.8 powyższe definicje są dostępne, jeśli zdefinowano jedno z następujących makr: _BSD_SOURCE, _SVID_SOURCE lub _GNU_SOURCE.
Pierwsza z nich jest stałą MAXDNAME zdefiniowaną w pliku nagłówkowym <arpa/nameser.h> z nowszych wersji BIND-a. Druga jest zgadywaniem opartym na liście serwisów w bieżącym RFC dotyczącym przypisanych numerów (Assigned Numbers RFC).

PRZYKŁAD

Następujący kod próbuje pobrać numeryczną nazwę komputera i nazwę usługi dla podanego adresu gniazda. Proszę zauważyć, że nie ustawiono na sztywno żadnej rodziny adresów.
 

struct sockaddr *sa;  /* wejście */
socklen_t len;     /* wejście */
char hbuf[NI_MAXHOST], sbuf[NI_MAXSERV];
if (getnameinfo(sa, len, hbuf, sizeof(hbuf), sbuf, sizeof(sbuf), NI_NUMERICHOST | NI_NUMERICSERV) == 0) printf("komputer=%s, serwis=%s\n", hbuf, sbuf);

 
Następująca wersja sprawdza, czy adres gniazda ma odwrotne mapowanie adresu.
 

struct sockaddr *sa;  /* wejście */
socklen_t len;     /* wejście */
char hbuf[NI_MAXHOST];
if (getnameinfo(sa, len, hbuf, sizeof(hbuf), NULL, 0, NI_NAMEREQD)) printf("nie można znaleźć nazwy komputera"); else printf("komputer=%s\n", hbuf);

Przykładowy program używający getnameinfo() można znaleźć w getaddrinfo(3).

ZOBACZ TAKŻE

accept(2), getpeername(2), getsockname(2), recvfrom(2), socket(2), getaddrinfo(3), gethostbyaddr(3), getservbyname(3), getservbyport(3), inet_ntop(3), hosts(5), services(5), hostname(7), named(8)
R. Gilligan, S. Thomson, J. Bound i W. Stevens, Basic Socket Interface Extensions for IPv6, RFC 2553, marzec 1999.
Tatsuya Jinmei i Atsushi Onoe, An Extension of Format for IPv6 Scoped Addresses, szkic internetowy, prace trwają. ftp://ftp.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-ipngwg-scopedaddr-format-02.txt
Craig Metz, Protocol Independence Using the Sockets API, Proceedings of the freenix track: Coroczna techniczna konferencja USENIX 2000, czerwiec 2000. http://www.usenix.org/publications/library/proceedings/usenix2000/freenix/metzprotocol.html

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.40 projektu Linux man-pages. Opis projektu oraz informacje dotyczące zgłaszania błędów można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Robert Luberda <robert@debian.org>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.40 oryginału.
2009-12-03 GNU