Scroll to navigation

GETSERVENT(3) Podręcznik programisty Linuksa GETSERVENT(3)

NAZWA

getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent - odczytanie wpisu dotyczącego usługi

SKŁADNIA

#include <netdb.h>
 
struct servent *getservent(void);
 
struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);
 
struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);
 
void setservent(int stayopen);
 
void endservent(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja getservent() odczytuje następną linię z pliku /etc/services i zwraca strukturę servent zawierającą pola powstałe z rozłożenia linii pliku. Plik /etc/services jest otwierany, jeśli jest to potrzebne.
Funkcja getservbyname() zwraca strukturę servent zawierającą wartości z tej linii pliku /etc/services, która odpowiada usłudze name korzystającej z protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to pasował będzie dowolny protokół.
Funkcja getservbyport() zwraca strukturę servent zawierającą wartości z tej linii pliku, która odpowiada portowi port, podanemu w sieciowej kolejności bajtów, dla protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to pasował będzie dowolny protokół.
Funkcja setservent() otwiera plik fI/etc/services i ustawia wskaźnik pliku na jego początku. Jeśli stayopen jest prawdziwe (1), to plik nie będzie zamykany pomiędzy wywołaniami getservbyname() i getservbyport().
Funkcja endservent() zamyka /etc/services.
Struktura servent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:
 
struct servent {
	char	*s_name;		/* oficjalna nazwa usługi */
	char	**s_aliases;		/* lista aliasów */
	int	s_port;			/* numer portu */
	char	*s_proto;		/* używany protokół */
}
Polami struktury servent są:
s_name
Oficjalna nazwa usługi.
s_aliases
Zakończona zarem lista alternatywnych nazw tej usługi.
s_port
Numer portu tej usługi podany w sieciowej kolejności bajtów.
s_proto
Nazwa protokołu z którego korzysta dana usługa.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getservent(), getservbyname() i getservbyport() zwracają strukturę servent, lub wskaźnik NULL gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/services
plik bazy danych o usługach

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

getprotoent(3), getnetent(3), services(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getservent
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
2001-07-25 BSD