Scroll to navigation

ABORT(3) Podręcznik programisty Linuksa ABORT(3)

NAZWA

abort - awaryjne zakończenie programu

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
 
void abort(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!
Funkcja abort() powoduje awaryjne (abnormal) zakończenie programu, chyba że przechwycono sygnał SIGABORT a podprogram obsługujący ten sygnał nie powróci. Jeśli funkcja abort() spowoduje zakończenie programu, wszystkie otwarte strumienie są zamykane i wypróżniane są ich bufory.
Jeśli sygnał SIGABRT jest blokowany lub ignorowany, funkcja abort() i tak zadziała.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899 (C99)

ZOBACZ TAKŻE

sigaction(2), exit(3), raise(3)
 

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 abort
Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.
1993-04-12 GNU