Scroll to navigation

ABORT(3) Podręcznik programisty Linuksa ABORT(3)

NAZWA

abort - awaryjne zakończenie procesu

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>
void abort(void);

OPIS

abort() najpierw odblokowuje sygnał SIGABRT, a następnie wysyła ten sygnał do procesu wywołującego. Skutkuje to nienormalnym zakończeniem procesu, chyba że sygnał SIGABRT został przechwycony i funkcja obsługi tego sygnału nie powraca (patrz longjmp(3)).
Jeśli funkcja abort() powoduje zakończenie procesu, wszystkie otwarte strumienie są opróżniane i zamykane.
Jeśli sygnał SIGABRT jest ignorowany lub przechwytywany przez funkcje obsługi, która powraca, to funkcja abort() zakończy proces. Aby to zrobić, przywróci domyślną procedurę obsługi SIGABRT i ponownie wyśle ten sygnał.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja abort() jest funkcją bez powrotu.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja abort() jest wątkowo bezpieczna.

ZGODNE Z

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C89, C99.

ZOBACZ TAKŻE

gdb(1), sigaction(2), exit(3), longjmp(3), raise(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.
2014-03-25 GNU