Scroll to navigation

dpkg.cfg(5) użytki dpkg dpkg.cfg(5)

NAZWA

dpkg.cfg - plik konfiguracyjny programu dpkg

OPIS

Plik ten zawiera domyślne opcje programu dpkg. W każdej linii wymieniona jest pojedyncza opcja, dokładnie taka sama jak normalna opcja linii poleceń programu dpkg, z wyjątkiem tego, że nie są używane początkowe myślniki. Znaki cudzysłowów otaczające wartości opcji są usuwane. Można używać komentarzy, zaczynając linię znakiem hash (" #").

PLIKI

/etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
 
/etc/dpkg/dpkg.cfg
 
~/.dpkg.cfg

AUTOR

Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierający listę osób, które przyczyniły się do rozwoju programu dpkg.

ZOBACZ TAKŻE

dpkg(1).

TŁUMACZE

Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
 
Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
 
Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
 
Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
 
Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012
2009-09-05 Projekt Debian