Scroll to navigation

dpkg.cfg(5) Dpkg-sviten dpkg.cfg(5)

NAMN

dpkg.cfg - inställningsfil för dpkg

BESKRIVNING

Filen innehåller förvalda inställningar för dpkg. Varje rad består av en ensam flagga som är exakt densamma som en normal kommandoradsflagga för dpkg, förutom de inledande bindestrecken vilka inte används här. Citattecken runt flaggvärden tas bort. Kommentarer är tillåtna genom att inleda en rad med nummertecken (" #").

FILER

/etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
 
/etc/dpkg/dpkg.cfg
 
~/.dpkg.cfg

FÖRFATTARE

Se /usr/share/doc/dpkg/THANKS för listan över personer som har bidragit till dpkg.

SE ÄVEN

dpkg(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2009-09-05 Debianprojektet