Scroll to navigation

PR(1) Kullanıcı Komutları PR(1)

İSİM

pr - metin dosyalarını yazıcıda basılacak biçime dönüştürür

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

pr, yazıcıda çıktılanmak üzere DOSYAyı sütunlara ve sayfalara ayırır.

DOSYA belirtilmezse veya - belirtilirse standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler, kısa seçenekler için de zorunludur.

+İLKSAYFA[:SONSAYFA], --pages=İLKSAYFA[:SONSAYFA]
Basım işlemi İLKSAYFA’dan başlar, SONSAYFA’da biter.

SÜTUN sayıda sütun çıktılar ve -a seçeneği belirtilmemişse, sütunları aşağıya doğru basar. Satır sayısını sayfadaki sütun sayısına eşitler.

Sütunları aşağıya doğru değil, bir uçtan diğerine doğru basar, -SÜTUN ile birlikte kullanılır.

Şapkalı (^G) ve ters eğik çizgili sekizlik gösterim kullanılır.

Çıktıda çift boşluk bırakır.

Başlıkta tarih biçemi olarak BİÇEM kullanılır.

KARAKTER’leri (sekmeler) GENİŞLİK (8) karakterlik boşluklara genişletir.

Sayfaları ayırmak için satır sonu karakteri yerine sayfa ilerletme karakteri kullanılır (-F seçeneği kullanıldığında 3 satırlık sayfa başı, kullanılmadığında ise 5 satırlık sayfa başı ve sayfa sonu ayrılır).

Sayfa başlığında ortalanmış olarak dosya ismi yerine BAŞLIK kullanılır. -h "" ile boş bir satır basılır, -h"" olarak kullanmayın.

GENİŞLİK (8) karakterlik boşlukları KARAKTER’le (sekme) değiştirir.

Uzun satırların -W seçeneği ile kırpılmasını engelleyerek aşağıda devem etmesini sağlar. Sütun hizalaması yapılmaz, ayraçlar --sep-string[=DİZGE] ile belirtilir.

Sayfa uzunluğunu SAYFA_UZUNLUĞU satıra (66) ayarlar (öntanımlı satır sayısı, metinler için 56, -F kullanılmışsa 63’dür). SAYFA_UZUNLUĞU <= 10 ise -t seçeneği uygulanır.

Bütün dosyaları sütun başına bir dosya olmak üzere satırları kırparak, fakat -J seçeneği belirtilmemişse uzun satırları birleştirerek paralel çıktılar.

Satırları GENİŞLİK haneli sayılarla (verilmezse 5) numaralandırır. Numaradan sonra AYRAÇ karakteri (verilmezse sekme) kullanılır. Öntanımlı olarak, numaralama DOSYAnın 1. satırından başlar.

İlk sayfanın 1. satırı SAYI ile numaralanarak sayılır (bkz. +İLKSAYFA).

Her satırı GİRİNTİ boşluk içerden basar. -w ya da -W etkilenmez. GİRİNTİ, SAYFA_GENİŞLİĞİ’ne eklenir.

Dosya açılamadığı durumlarda uyarı vermez.

Sütunlar tek bir karakter ile ayrılır, -w belirtilmedikçe öntanımlı KARAKTER sekme karakteridir, -w belirtilirse karakter kullanılmaz. -w belirtilmedikçe 3 sütunlu seçeneklerin (-SÜTUN|-a -SÜTUN|-m) tümünde -s[KARAKTER] satırların kırpılmamasını sağlar.

Sütunlar DİZGE ile ayrılır. -S olmadan: -J ile öntanımlı ayraç sekme karakteridir, -J kullanılmazsa boşluk kullanılır (-S" ") ile aynı). Sütun seçenekleri üzerinde bir etkisi yoktur.

Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır; SAYFA_UZUNLUĞU <= 10 ise uygulanır.

Sayfa başındaki ve sonundaki alanlar kaldırılır, sayfa ilerletme karakteri ile sayfalama uygulanmaz.

Ters eğik çizgili sekizlik gösterim kullanılır.

Sadece çok sütunlu çıktılama için sayfa genişliği SAYFA_GENİŞLİĞİ (72) karaktere ayarlanır. -S[KARAKTER] ile kapatılır (72).

Sayfa genişliği daima SAYFA_GENİŞLİĞİ (72) karaktere ayarlanır. -J seçeneği verilmezse satırlar kırpılır. -S veya -s ile etkileşime grmez.

Yardım metnini gösterir ve çıkar.

Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZANLAR

Pete TerMaat ve Roland Huebner tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/pr>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) pr invocation’

ÇEVİREN

© 2003, 2006 Yalçın Kolukısa
© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0