Scroll to navigation

FOLD(1) Kullanıcı Komutları FOLD(1)

İSİM

fold - her satırı belirtilen genişlikten katlar

KULLANIM

[SEÇENEK]... [DOSYA]...

AÇIKLAMA

Her DOSYA’nın içindeki satırları katlar ve standart çıktıya basar.

DOSYA verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

Uzun seçenekler için zorunlu olan girdiler kısa seçenekler için de zorunludur.

sütunlar yerine baytları sayar

satırı boşluklarda katlar

80 sütun yerine genişlik sütun kullanır

Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

GNU coreutils sayfası: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

TELİF HAKKI

Telif hakkı © 2021 Free Software Foundation, Inc. Lisans GPLv3+: GNU GPL sürüm 3 veya üstü <http://gnu.org/licenses/gpl.html> Bu bir özgür yazılımdır: Yazılımı değiştirmek ve dağıtmakta özgürsünüz. Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.

İLGİLİ BELGELER

GNU coreutils sayfasında: <http://www.gnu.org/software/coreutils/fold>
Veya sisteminizde: info ’(coreutils) fold invocation’

ÇEVİREN

© 2022 Nilgün Belma Bugüner
Bu çeviri özgür yazılımdır: Yasaların izin verdiği ölçüde HİÇBİR GARANTİ YOKTUR.
Lütfen, çeviri ile ilgili bildirimde bulunmak veya çeviri yapmak için https://github.com/TLBP/manpages-tr/issues adresinde "New Issue" düğmesine tıklayıp yeni bir konu açınız ve isteğinizi belirtiniz.

Eylül 2021 GNU coreutils 9.0