Scroll to navigation

FOLD(1) Opdrachten voor gebruikers FOLD(1)

NAAM

fold - wrap each input line to fit in specified width

SAMENVATTING

fold [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt elk BESTAND naar standaarduitvoer met de regels op een bepaalde lengte afgebroken.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaardinvoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm.

-b, --bytes
bytes tellen in plaats van tekens
-s, --spaces
bij voorkeur afbreken op spaties
-w, --width=GETAL
te gebruiken afbreekbreedte in plaats van 80
--help
een hulptekst tonen en stoppen
--version
programmaversie tonen en stoppen

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

FOUTRAPPORTEN

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld alle vertaalfouten op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/fold>
of lokaal via: info '(coreutils) fold invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

September 2020 GNU coreutils 8.32